Назад на уџбеник

<sman class="grid-white-num">7.1</sman></br>Физика 7

0% комплетирано
0/0 корака
 1. Увод (1-10)
  Увод (страна 1)
 2. Импресум (страна 2)
  Уместо три-једна књига; Употреба тестова (страна 3)
 3. Употреба тестова (страна 4)
  Шта ћемо изучавати у 7. разреду? (страна 5)
 4. Настављамо да упознајемо физику (страна 6)
  Шта посебно издвајамо у физици за 6. разред? (страна 7)
 5. Шта посебно издвајамо у физици за 6. разред? (стране 8, 9)
 6. Шта посебно издвајамо у физици за 6. разред? (страна 10)
 7. СИЛА И КРЕТАЊЕ (11-53)
  Сила као узрок премене брзине. Убрзање; Сила као узрок промене брзине тела (страна 11)
 8. Убрзање (страна 12)
  Везе између силе, масе тела и убрзања (страна 13)
 9. Веза између силе, масе тела и убрзања (страна 14)
  Други Њутнов закон (страна 15)
 10. Мерење силе; Равномерно променљиво праволинијско кретање (страна 16)
  Равномерно убрзано праволинијско кретење (страна 17)
 11. Равномерно убрзано праволинијско кретање (стране 18, 19)
 12. Равномерно успорено праволинијско кретање (страна 20)
  Средња вредност брзине (страна 21)
 13. Тренутна брзина (страна 22)
  Графичко представљање брзине и пута код равномерно праволинијског кретања (страна 23)
 14. Графичко представљање зависности брзине тела од времена код равномерно променљивог праволинијског кретања(стране 24, 25)
 15. Међусобно деловање два тела – силе акције и силе реакције (страна 26)
  Међусобно деловање два тела посредством физичког поља; Силе акције и реакције (страна 27)
 16. Трећи Њутнов закон (Закон акције и реакције) (страна 28)
  Систематизација и обнављање градива (страна 29)
 17. Систематизација и обнављање градива (стране 30, 31)
 18. Систематизација и обнављање градива (страна 32)
  Прва лабораторијска вежба (страна 33)
 19. Прва лабораторијска вежба (стране 34, 35)
 20. Друга лабораторијска вежба (стране 36, 37)
 21. Друга лабораторијска вежба (страна 38)
  Питања и задаци са одговорима и решењима (страна 39)
 22. Питања и задаци са одговорима и решењима (стране 40, 41)
 23. Питања и задаци са одговорима и решењима (стране 42, 43)
 24. Питања и задаци са одговорима и решењима(стране 44, 45)
 25. Питања и задаци са одговорима и решењима (стране 46, 47)
 26. Питања и задаци са одговорима и решењима (стране 48, 49)
 27. Питања и задаци са одговорима и решењима (страна 50)
  Тест знања (страна 51)
 28. Тест знања (стране 52, 53)
 29. Кретање тела под дејством Земљине теже. Сила трења (54-77)
  Кретање тела под дејством Земљине теже. Сила трења (страна 54)
  Кретање тела под утицајем Земљине теже; Убрзање Земљине теже. Галилејев оглед (страна 55)
 30. Убрзање Земљине теже. Галилејев оглед (странa 56)
  Слободно падање тела (страна 57)
 31. Хитац навише и хитац наниже (страна 58)
  Бестежинско стање (страна 59)
 32. Сила трења и сила отпора средине (стране 60, 61)
 33. Од чега зависи сила трења клизања?; Како се објашњава трење? (стране 62, 63)
 34. Трење је и корисно и штетно; Сила отпора средине (страна 64)
  Кретање тела под утицајем силе трења (страна 65)
 35. Систематизација и обнављање градива (стране 66, 67)
 36. Трећа лабораторијска вежба (стране 68, 69)
 37. Четврта лабораторијска вежба (стране 70, 71)
 38. Питања и задаци са одговорима и решењима (стране 72, 73)
 39. Питања и задаци са одговорима и решењима (стране 74, 75)
 40. Тест знања (стране 76, 77)
 41. Равнотежа тела (78-101)
  Равнотежа тела (страна 78)
  Слагање сила; Слагање сила које делују дуж истог правца (страна 79)
 42. Слагање сила чији правци деловања заклапају угао (страна 80)
  Разлагање сила (страна 81)
 43. Равнотежа тела; Врсте равнотеже тела (страна 82)
  Полуга. Момент силе (страна 83)
 44. Равнотежа полуге (страна 84)
  Сила потиска у течности и гасу (страна 85)
 45. Архимедов закон и његова примена (стране 86, 87)
 46. Пливање и тоњење тела (странa 88)
  Систематизација и обнављање градива (страна 89)
 47. Систематизација и обнављање градива (страна 90)
  Пета лабораторијска вежба (страна 91)
 48. Пета лабораторијска вежба (страна 92)
  Питања и задаци са одговорима и решењима (страна 93)
 49. Питања и задаци са одговорима и решењима (стране 94, 95)
 50. Питања и задаци са одговорима и решењима (стране 96, 97)
 51. Питања и задаци са одговорима и решењима (страна 98)
  Тест знања (страна 99)
 52. Тест знања (стране 100, 101)
 53. Механички рад и енергија, снага (102-136)
  Механички рад (странa 102)
  Рад сталне силе која делује под углом у односу на правац кретања (страна 103)
 54. Рад сталне силе која делује под углом у односу на правац кретања (страна 104)
  Механичка енергија; Кинетичка енергија (страна 105)
 55. Кинетичка енергија (страна 106)
  Потенцијална енергија; Потенцијална енергија Земљине гравитационе силе (страна 107)
 56. Веза механичке енергије и рада (стране 108, 109)
 57. Закон одржања механичке енергије (стране 110, 111)
 58. Снага (страна 112)
  Коефицијент корисног дејства (страна 113)
 59. Систематизација и обнављање градива (стране 114, 115)
 60. Шеста лабораторијска вежба (стране 116, 117)
 61. Шеста лабораторијска вежба (страна 118)
  Седма лабораторијска вежба (страна 119)
 62. Седма лабораторијска вежба (страна 120)
  Питања и задаци са одговорима и решењима (страна 121)
 63. Питања и задаци са одговорима и решењима (стране 122, 123)
 64. Питања и задаци са одговорима и решењима (стране 124, 125)
 65. Питања и задаци са одговорима и решењима (стране 126, 127)
 66. Питања и задаци са одговорима и решењима (стране 128, 129)
 67. Питања и задаци са одговорима и решењима (стране 130, 131)
 68. Питања и задаци са одговорима и решењима (стране 132, 133)
 69. Тест знања (стране 134, 135)
 70. Тест знања (страна 136)
 71. Топлотне појаве (137-158)
  Топлотно ширење и скупљање тела (страна 137)
 72. Топлотно ширење и скупљање тела (страна 138)
  Температура; Јединица температуре (страна 139)
 73. Мерење температуре (страна 140)
  Количина топлоте (страна 141)
 74. Специфични топлотни капацитет (страна 142)
  Топлотна равнотежа (страна 143)
 75. Честична структура супстанце: молекули и њихово хаотично кретање (странa 144)
  Топлотно кретање (страна 145)
 76. Унутрашња енергија (стране 146, 147)
 77. Систематизација и обнављање градива (стране 148, 149)
 78. Осма лабораторијска вежба (стране 150, 151)
 79. Питања и задаци са одговорима и решењима (стране 152, 153)
 80. Питања и задаци са одговорима и решењима (стране 154, 155)
 81. Питања и задаци са одговорима и решењима (страна 156)
  Тест знања (страна 157)
 82. Тест знања (страна 158)
 83. Решење тестова (159-173)
  Решење - Сила и кретање (страна 159)
 84. Решење - Сила и кретање (стране 160, 161)
 85. Решење - Сила и кретање (страна 162)
  Кретање тела под дејством Земљине теже. Сила трења (страна 163)
 86. Решење - Кретање тела под дејством Земљине теже. Сила трења (страна 164)
  Решење - Равнотежа тела (страна 165)
 87. Решење - Равнотежа тела (страна 166)
  Механички рад и енергија. Снага (страна 167)
 88. Решење - Механички рад и енергија. Снага(стране 168, 169)
 89. Решење - Топлотне појаве (стране 170, 171)
 90. Решење - Топлотне појаве (стране 172, 173)
 91. Две године са физиком (страна 174)
 92. Енергетска ефикасност (страна 175, 176)
 93. Садржај (страна 177)
 94. Садржај (стране 178, 179)
Лекција 1 од 94
У току

Увод (страна 1)