Назад на уџбеник

<sman class="grid-white-num">6.3</sman></br>Физика 6

0% комплетирано
0/0 корака
 1. Увод (1-6)
  Увод (страна 1)
 2. Импресум (страна 2)
  Предговор (страна 3)
 3. Предговор (страна 4)
  Употреба тестова (страна 5)
 4. Употреба тестова (страна 6)
 5. Уводни део, физика - природна наука (7-14)
  Уводни део, физика - природна наука (страна 7)
 6. Уводни део, физика - природна наука (странa 8)
  Шта изучава физика?; Физика и друге науке; Данашња физика рађа сутрашњу технику (страна 9)
 7. Методи истраживања у физици (стране 10, 11)
 8. Основни облици материје (страна 12)
  Систематизација и обнављање градива (страна 13)
 9. Тест знања (страна 14)
 10. Механичко кретање (15-36)
  Механичко кретање; Материјална тачка (страна 15)
 11. Референтно (упоредно) тело; Путања (страна 16)
  Релативност кретања (страна 17)
 12. Пређени пут; Брзина (стране 18, 19)
 13. Брзина (страна 20)
  Брзина као физичка величина; Променљиво праволинијско кретање (страна 21)
 14. Средња вредност брзине (страна 22)
  Графичко представљање кретања (страна 23)
 15. Систематизација и обнављање градива (стране 24, 25)
 16. Прва лабораторијска вежба (стране 26, 27)
 17. Питања и задаци (стране 28, 29)
 18. Питања и задаци (стране 30, 31)
 19. Питања и задаци (страна 32)
  Тест знања (страна 33)
 20. Тест знања (стране 34, 35)
 21. Тест знања (страна 36)
 22. Сила - узајамно деловање (интеракција) (37-63)
  Сила - узајамно деловање (интеракција) (страна 37)
 23. Сила (страна 38) Гравитациона сила (страна 39)
 24. Електрична сила (стране 40, 41)
 25. Магнетна сила (страна 42)
  Сила еластичности (страна 43)
 26. Мерење силе (страна 44) Сила трења (страна 45)
 27. Сила трења (стране 46, 47)
 28. Сила отпора средине (страна 48)
  Систематизација и обнављање градива (страна 49)
 29. Систематизација и обнављање градива (страна 50)
  Друга лабораторијска вежба (страна 51)
 30. Друга лабораторијска вежба (стране 52, 53)
 31. Трећа лабораторијска вежба (стране 54, 55)
 32. Питања и задаци (стране 56, 57)
 33. Питања и задаци (стране 58, 59)
 34. Тест знања (стране 60, 61)
 35. Тест знања (стране 62, 63)
 36. Мерење (64-107)
  Мерење (стране 64, 65)
 37. Основне и изведене величине; Мерење дужине (стране 66, 67)
 38. Мерење површине (страна 68)
  Мерење запремине тела (страна 69)
 39. Мерење запремине тела (страна 70)
  Мерење времена (страна 71)
 40. Мерење времена (страна 72)
  Прецизније мерење времена; Тачност мерења. Апсолутна и релативна грешка (страна 73)
 41. Тачност мерења. Апсолутна и релативна грешка (страна 74)
  Систематизација и обнављање градива (страна 75)
 42. Систематизација и обнављање градива (страна 76)
  Четврта лабораторијска вежба (страна 77)
 43. Четврта лабораторијска вежба (стране 78, 79)
 44. Миктрометарски завртањ (страна 80)
  Питања и задаци (страна 81)
 45. Питања и задаци (стране 82, 83)
 46. Питања и задаци (стране 84, 85)
 47. Тест знања (стране 86, 87)
 48. Маса и густина (88-108)
  Маса тела (страна 88)
  Закон инерције (Први Њутнов закон) (страна 89)
 49. Маса и тежина (стране 90, 91)
 50. Маса и тежина (страна 92)
  Мерење масе тела (страна 93)
 51. Мерење масе тела (страна 94)
  Густина супстанце (страна 95)
 52. Одређивање густине чврстих и течних тела (стране 96, 97)
 53. Систематизација и обнављање градива (страна 98)
  Пета лабораторијска вежба (страна 99)
 54. Пета лабораторијска вежба (страна 100)
  Шеста лабораторијска вежба (страна 101)
 55. Шеста лабораторијска вежба (страна 102)
  Седма лабораторијска вежба (страна 103)
 56. Седма лабораторијска вежба (страна 104) Питања и задаци (страна 105)
 57. Питања и задаци (страна 106) Тест знања (страна 107)
 58. Тест знања (страна 108)
 59. Притисак (109-130)
  Притисак чврстих тела (страна 109)
 60. Притисак у течностима и гасовима (стране 110, 111)
 61. Паскалов закон (стране 112, 113)
 62. Атмосферски притисак (страна 114)
  Торичелијев оглед (страна 115)
 63. Барометри и манометри (страна 116)
  Систематизација и обнављање градива (страна 117)
 64. Систематизација и обнављање градива (страна 118)
  Осма лабораторијска вежба (страна 119)
 65. Осма лабораторијска вежба (страна 120) Питања и задаци (страна 121)
 66. Питања и задаци (стране 122, 123)
 67. Питања и задаци (стране 124, 125)
 68. Питања и задаци (стране 126, 127)
 69. Питања и задаци (страна 128)
  Тест знања (страна 129)
 70. Тест знања (страна 130)
 71. Решење тестова (131-142)
  Решење тестова - Уводни део(страна 131)
 72. Решење тестова - Механичко кретање (стране 132, 133)
 73. Решење тестова - Механичко кретање (страна 134)
  Решење тестова - Сила. Узајмно деловање (интеракција) (страна 135)
 74. Решење тестова - Мерење (стране 136, 137)
 75. Решење тестова - Маса и густина (стране 138, 139)
 76. Решење тестова - Притисак (стране 140, 141)
 77. Решење тестова - Притисак (страна 142)
  Енергетска ефикасност (страна 143)
 78. Енергетска ефикасност (страна 144)
  Прва година са физиком (страна 145)
 79. Садржај (стране 146, 147)
Лекција 1 од 79
У току

Увод (страна 1)