Назад на уџбеник

<sman class="grid-white-num">6.4</sman></br>Физика 6

0% комплетирано
0/0 корака
 1. Уводни део

  Физика - природна наука
 2. Шта изучава физика?
 3. Физика и друге науке
 4. Данашња физика рађа сутрашњу технику
 5. Методи истраживања у физици
 6. Основни облици материје
 7. Систематизација и обнављање градива
 8. Тест знања
 9. Механичко кретање
  Механичко кретање - увод
 10. Материјална тачка
 11. Референтно (упоредно) тело
 12. Путања
 13. Релативност кретања
 14. Пређени пут
 15. Брзина
 16. Брзина као физичка величина
 17. Променљиво праволинијско кретање
 18. Средња вредност брзине
 19. Графичко представљање равномерно праволинијског кретања
 20. Систематизација и обнављање градива
 21. Прва лабораторијска вежба
 22. Питања и задаци
 23. Тест знања
 24. Сила - узајамно деловање (интеракција)
  Увод
 25. Сила
 26. Гравитациона сила
 27. Електрична сила
 28. Магнетна сила
 29. Сила еластичности
 30. Мерење силе
 31. Сила трења
 32. Сила отпора средине
 33. Систематизација и обнављање градива
 34. Друга лабораторијска вежба
 35. Трећа лабораторијска вежба
 36. Питања и задаци
 37. Тест знања
 38. Мерење
  Увод
 39. Основне и изведене величине
 40. Мерење дужине
 41. Мерење површине
 42. Мерење запремине тела
 43. Мерење времена
 44. Прецизније мерење времена
 45. Тачност мерења. Апсолутна и релативна грешка
 46. Систематизација и обнављање градива
 47. Четврта лабораторијска вежба
 48. Питања и задаци
 49. Тест знања
 50. Маса и густина
  Маса тела
 51. Закон инерције (Први Њутнов закон)
 52. Маса и тежина
 53. Мерење масе тела
 54. Густина супстанце
 55. Одређивање густине чврстих и течних тела
 56. Систематизација и обнављање градива
 57. Пета лабораторијска вежба
 58. Шеста лабораторијска вежба
 59. Седма лабораторијска вежба
 60. Питања и задаци
 61. Тест знања
 62. Притисак
  Притисак чврстих тела
 63. Притисак у течностима и гасовима
 64. Паскалов закон
 65. Атмосферски притисак
 66. Торичелијев оглед
 67. Барометри и манометри
 68. Систематизација и обнављање градива
 69. Осма лабораторијска вежба
 70. Питања и задаци
 71. Тест знања
Лекција 1 од 71
У току

Физика – природна наука