О нама

Фондација “Алек Кавчић” основана је у Америци 2017. године у циљу промоције образовања и науке. 
У Србији почиње са радом почетком 2020. године са жељом да унапреди образовни систем и да омогући свим ученицима квалитетно и бесплатно образовање како би свако дете могло да достигне свој пун потенцијал.  Оснивач фондације је професор Александар Кавчић, инжењер и научник.

 

Нова школа

НОВА ШКОЛА је издавачка кућа коју су 1996. године основали просветни радници са циљем да се својим идејама активно укључе у развој образовног процеса, задовољавајући нарасле потребе основне школе, основаца и учитеља за квалитетним наставним садржајима и средствима.
За релативно кратко време, захваљујући својим ауторским издањима и пројектима у служби образовања, НОВА ШКОЛА је успела да успостави добру комуникацију са школском децом и анимира педагошку јавност.  

Инфотехника

Основни мото наше издавачке куће је био и остао остваривање најнижих цена свих издања, уз квалитет који одговара важећим стандардима за уџбенике. Доказ квалитета наших издања су одобрења за коришћење у настави добијена од стране Mинистарства просвете, науке и технолошког развоја.
Уџбенички комплети (уџбеник и конструкторки комплет) за ТиТ за 5. разред – Инфотехника 5, за 6. разред – Инфотехника 6, за 7. разред – Инфотехника 7 и за 8. разред – Инфотехника 8 су одобрени у складу са новим планом и програмом и налазе се у нашој понуди.
Уџбеници су конципирани тако да буду прегледни, разумљиви и лаки за коришћење, како за ученике, тако и за наставнике. Аутори уџбеника су активни професори ТиТ, са вишегодишњим стажом и различитим одговарајућим високим образовањем, у зависности од области која се проучава у разреду за који је уџбеник намењен.
Дизајн и облик уџбеника су прилагођени најновијим захтевима неопходних за израду квалитетног уџбеника. У њима се користи одговарајућа дидактичка апаратура, квалитетне слике, шеме, илустрације итд.