Назад на уџбеник

<sman class="grid-white-num">5.7</sman></br>Информатика и рачунарство 5

0% комплетирано
0/0 корака
 1. Импресум (страна 2)
  Садржај (страна 3)
 2. Водич кроз уџбеник (стране 4, 5)
 3. 1. ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (6-75)

  Информационо-комуникационе технологије (страна 6)
  1.1. Информатика и рачунарство у савременом животу (страна 7)
 4. 1.1. Информатика и рачунарство у савременом животу (стране 8, 9)
 5. 1.1. Информатика и рачунарство у савременом животу (стране 10, 11)
 6. 1.2. Јединство хардвера, софтвера и сервиса (стране 12, 13)
 7. 1.2. Јединство хардвера, софтвера и сервиса (стране 14, 15)
 8. 1.2. Јединство хардвера, софтвера и сервиса (стране 16, 17)
 9. 1.3. Подешавање радног окружења (стране 18, 19)
 10. 1.3. Подешавање радног окружења (стране 20, 21)
 11. 1.3. Подешавање радног окружења (стране 22, 23)
 12. 1.4. Организација података на рачунару (стране 24, 25)
 13. 1.4. Организација података на рачунару (стране 26, 27)
 14. 1.4. Организација података на рачунару (стране 28, 29)
 15. 1.5. Рад са сликама (стране 30, 31)
 16. 1.5. Рад са сликама (стране 32, 33)
 17. 1.5. Рад са сликама (стране 34, 35)
 18. 1.5. Рад са сликама (стране 36, 37)
 19. 1.5. Рад са сликама (страна 38)
  1.6. Рад са текстом (страна 39)
 20. 1.6. Рад са текстом (стране 40, 41)
 21. 1.6. Рад са текстом (стране 42, 43)
 22. 1.6. Рад са текстом (стране 44, 45)
 23. 1.6. Рад са текстом (стране 46, 47)
 24. 1.6. Рад са текстом (стране 48, 49)
 25. 1.7. Снимање звука и видео-записа (стране 50, 51)
 26. 1.7. Снимање звука и видео-записа (стране 52, 53)
 27. 1.7. Снимање звука и видео-записа (стране 54, 55)
 28. 1.7. Снимање звука и видео-записа (стране 56, 57)
 29. 1.7. Снимање звука и видео-записа (страна 58)
  1.8. Мултимедијалне презентације (страна 59)
 30. 1.8. Мултимедијалне презентације (стране 60, 61)
 31. 1.8. Мултимедијалне презентације (стране 62, 63)
 32. 1.8. Мултимедијалне презентације (стране 64, 65)
 33. 1.8. Мултимедијалне презентације (стране 66, 67)
 34. 1.8. Мултимедијалне презентације (стране 68, 69)
 35. 1.8. Мултимедијалне презентације (стране 70, 71)
 36. 1.8. Мултимедијалне презентације (стране 72, 73)
 37. Тест 1 (стране 74, 75)
 38. 2. ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ (76-101)
  2. Дигитална писменост (страна 76)
  2.1. Претраживање интернета (страна 77)
 39. 2.1. Претраживање интернета (стране 78, 79)
 40. 2.1. Претраживање интернета (стране 80, 81)
 41. 2.1. Претраживање интернета (стране 82, 83)
 42. 2.2. Информације на интернету, ауторска права и лиценце (стране 84, 85)
 43. 2.2. Информације на интернету, ауторска права и лиценце (стране 86, 87)
 44. 2.2. Информације на интернету, ауторска права и лиценце (страна 88)
  2.3. Безбедно понашање на интернету (страна 89)
 45. 2.3. Безбедно понашање на интернету (стране 90, 91)
 46. 2.3. Безбедно понашање на интернету (стране 92, 93)
 47. 2.4. Коришћење дигиталних уређаја и здравље (стране 94, 95)
 48. 2.4. Коришћење дигиталних уређаја и здравље (стране 96, 97)
 49. Тест 2 (стране 98, 99)
 50. Истраживачки пројекат (стране 100. 101)
 51. 3. РАЧУНАРСТВО (102-168)
  3. Рачунарство (страна 102)
  3.1. Решавање проблема и појам алгоритма (страна 103)
 52. 3.1. Решавање проблема и појам алгоритма (стране 104, 105)
 53. 3.2. Визуелни програмски језик Scratch (стране 106, 107)
 54. 3.2. Визуелни програмски језик Scratch (страна 108)
  3.3. Радно окружење програмског језика Scratch (страна 109)
 55. 3.3. Радно окружење програмског језика Scratch (стране 110, 111)
 56. 3.3. Радно окружење програмског језика Scratch (стране 112, 113)
 57. 3.3. Радно окружење програмског језика Scratch (стране 114, 115)
 58. 3.3. Радно окружење програмског језика Scratch (стране 116, 117)
 59. 3.3. Радно окружење програмског језика Scratch (стране 118, 119)
 60. 3.4. Креирање и модификовање пројеката у програмском језику Scratch (стране 120, 121)
 61. 3.4. Креирање и модификовање пројеката у програмском језику Scratch (стране 122, 123)
 62. 3.4. Креирање и модификовање пројеката у програмском језику Scratch (страна 124)
  3.5. Блокови у програмском језику Scratch и програмске структуре (страна 125)
 63. 3.5. Блокови у програмском језику Scratch и програмске структуре (стране 126, 127)
 64. 3.6. Фазе програмирања у програмском језику Scratch (стране 128, 129)
 65. 3.6. Фазе програмирања у програмском језику Scratch (стране 130, 131)
 66. 3.6. Фазе програмирања у програмском језику Scratch (страна 132)
  3.7. Корњача-графика у програмском језику Scratch (страна 133)
 67. 3.7. Корњача-графика у програмском језику Scratch (стране 134, 135)
 68. 3.7. Корњача-графика у програмском језику Scratch (страна 136)
  3.8. Циклуси у програмском језику Scratch (страна 137)
 69. 3.8. Циклуси у програмском језику Scratch (стране 138, 139)
 70. 3.8. Циклуси у програмском језику Scratch (страна 140)
  3.9. Одлучивање у програмском језику Scratch (страна 141)
 71. 3.9. Одлучивање у програмском језику Scratch (стране 142, 143)
 72. 3.9. Одлучивање у програмском језику Scratch (страна 144)
  3.10. Oператори у програмском језику Scratch (страна 145)
 73. 3.10. Oператори у програмском језику Scratch (стране 146, 147)
 74. 3.10. Oператори у програмском језику Scratch (страна 148)
  3.11. Променљиве у програмском језику Scratch (страна 149)
 75. 3.11. Променљиве у програмском језику Scratch (стране 150, 151)
 76. 3.11. Променљиве у програмском језику Scratch (стране 152, 153)
 77. 3.12. Листе у програмском језику Scratch (стране 154, 155)
 78. 3.12. Листе у програмском језику Scratch (стране 156, 157)
 79. 3.12. Листе у програмском језику Scratch (стране 158, 159)
 80. Тест 3 (страна 160)
  Истраживачки пројекат (страна 161)
 81. Речник појмова (стране 162, 163)
 82. Речник појмова (страна 164)
  Литература (страна 165)
 83. Решења тестова (страна 166)
  Корисни додаци (страна 167)
 84. Белешке (страна 168)
Лекција 1 од 84
У току

Импресум (страна 2)
Садржај (страна 3)