Назад на уџбеник

<sman class="grid-white-num">8.1</sman></br>Хемија 8

0% комплетирано
0/0 Steps
 1. Импресум (страна 2)
  Уводна реч (страна 3)
 2. Водич (стране 4, 5)
 3. Садржај (стране 6, 7)
 4. МЕТАЛИ, ОКСИДИ И ХИДРОКСИДИ (8-27)

  Метали, оксиди и хидроксиди (стране 8, 9)
 5. Метали (стране 10, 11)
 6. Метали (страна 12)
  Алкални и земноалкални метали (страна 13)
 7. Алкални и земноалкални метали (стране 14, 15)
 8. Алкални и земноалкални метали (стране 16, 17)
 9. Гвожђе, бакар и алуминијум (стране 18, 19)
 10. Гвожђе, бакар и алуминијум (стране 20, 21)
 11. Олово и цинк (стране 22, 23)
 12. Легуре (стране 24, 25)
 13. Лабораторијске вежбе (стране 26, 27)
 14. НЕМЕТАЛИ (28-53)
  Неметали (стране 28, 29)
 15. Неметали (стране 30, 31)
 16. Неметали (стране 32, 33)
 17. Неметали (страна 34)
  Хемијска својства неметала (страна 35)
 18. Хемијска својства неметала (стране 36, 37)
 19. Халогени елементи (стране 38, 39)
 20. Сумпор (стране 40, 41)
 21. Сумпор (страна 42)
  Aзот (страна 43)
 22. Aзот (стране 44, 45)
 23. Фосфор (стране 46. 47)
 24. Угљеник (стране 48, 49)
 25. Угљеник (стране 50, 51)
 26. Лабораторијске вежбе (стране 52, 53)
 27. СОЛИ (54-67)
  Соли (стране 54, 55 )
 28. Соли (стране 56, 57)
 29. Соли (стране 58, 59)
 30. Добијање соли (60, 61)
 31. Добијање соли (страна 62)
  Својства и примена соли (страна 63)
 32. Својства и примена соли (стране 64, 65)
 33. Својства и примена соли (страна 66)
  Лабораторијске вежбе (страна 67)
 34. ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА И ЊИХОВА ОПШТА СВОЈСТВА (68-75)
  Органска једињења и њихова општа својства (стране 68, 69)
 35. Увод у органску хемију (стране 70, 71)
 36. Класе органских једињења (стране 72, 73)
 37. Класе органских једињења (стране 74, 75)
 38. УГЉОВОДОНИЦИ (76-101)
  Угљоводоници (стране 76, 77)
 39. Подела угљоводоника (стране 78, 79)
 40. Подела угљоводоника (страна 80)
  Засићени угљоводоници – алкани (страна 81)
 41. Засићени угљоводоници – алкани (стране 82, 83)
 42. Засићени угљоводоници – алкани (стране 84, 85)
 43. Незасићени угљоводоници – алкени и алкини (стране 86, 87)
 44. Незасићени угљоводоници – алкени и алкини (стране 88, 89)
 45. Хемијска својства угљоводоника (стране 90, 91)
 46. Хемијска својства угљоводоника (страна 92)
  Ароматични угљоводоници (страна 93)
 47. Ароматични угљоводоници (стране 94, 95)
 48. Нафта и земни гас. Полимери (стране 96, 97)
 49. Нафта и земни гас. Полимери (стране 98, 99)
 50. Нафта и земни гас. Полимери (страна 100)
  Лабораторијска вежба (страна 101)
 51. ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА КИСЕОНИКОМ (102-123)
  Органска једињења са кисеоником (стране 102, 103)
 52. Алкохоли (стране 104, 105)
 53. Алкохоли (страна 106)
  Добијање, својства и примена алкохола (страна 107)
 54. Добијање, својства и примена алкохола (стране 108, 109)
 55. Добијање, својства и примена алкохола (стране 110, 111)
 56. Карбоксилне киселине (стране 112, 113)
 57. Карбоксилне киселине (страна 114)
  Својства и примена карбоксилних киселина (страна 115)
 58. Својства и примена карбоксилних киселина (стране 116, 117)
 59. Својства и примена карбоксилних киселина (страна 118)
  Естри (страна 119)
 60. Естри (стране 120, 121)
 61. Лабораторијске вежбе (стране 122, 123)
 62. БИОЛОШКИ ВАЖНА ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА (124-147)
  Биолошки важна органска једињења (стране 124, 125)
 63. Улога биолошки важних једињења (страна 126)
  Масти и уља (страна 127)
 64. Масти и уља (стране 128, 129)
 65. Масти и уља (стране 130, 131)
 66. Масти и уља (страна 132)
  Угљени хидрати – моносахариди (страна 133)
 67. Угљени хидрати – моносахариди (стране 134, 135)
 68. Угљени хидрати – дисахариди и полисахариди (стране 136, 137)
 69. Угљени хидрати – дисахариди и полисахариди (страна 138)
  Амино-киселине и протеини (страна 139)
 70. Амино-киселине и протеини (стране 140, 141)
 71. Амино-киселине и протеини (страна 142)
  Витамини (страна 143)
 72. Витамини (стране 144, 145)
 73. Лабораторијске вежбе (стране 146, 147)
 74. ЗЕЛЕНА ХЕМИЈА (148-156)
  Зелена хемија (стране 148, 149)
 75. Зaгађивачи, загађујуће супстанце и последице загађивања (стране 150, 151)
 76. Зaгађивачи, загађујуће супстанце и последице загађивања (стране 152, 153)
 77. Рециклажа и зелена хемија (стране 154, 155)
 78. Рециклажа и зелена хемија (страна 156)
 79. ТЕСТОВИ (157-164)
  Тест - Метали, оксиди и хидроксиди (страна 157)
 80. Тест - Неметали, оксиди и киселине (страна 158)
  Тест - Соли (страна 159)
 81. Тест - Органска jедињења и њихова општа своjства (страна 160)
  Тест - Угљоводоници (страна 161)
 82. Тест - Органска jедињења са кисеоником (страна 162)
  Тест - Биолошки важна органска jедињења (страна 163)
 83. Тест - Заштита животне средине и зелена хемиjа (страна 164)
 84. ПОЈМОВНИК (165-167)
  Појмовник (странa 165)
 85. Појмовник (страна 166, 167)
 86. Решења тестова (168-169)
  Решења тестова (стране 168, 169)
 87. Индекс формула (страна 170, 171)
 88. Периодни систем хемијских елемената (страна 172)
Лекција 1 од 88
У току

Импресум (страна 2)
Уводна реч (страна 3)