Назад на уџбеник

<sman class="grid-white-num">5.8</sman></br>Техника и технологија 5

0% комплетирано
0/0 Steps
 1. Преузмите уџбеник у ПДФ формату
 2. Уводне стране (1-7)

  Уводна страна (страна 1)
 3. Импресум (стране 2, 3)
 4. Садржај (стране 4,5)
 5. Реч аутора; Упутство (стране 6,7)
 6. Животно и радно окружење (8-29)
  Животно и радно окружење (стране 8,9)
 7. 1.1. Појам, улога и значај технике и технологије на развој друштва и животног окружења (стране 10, 11)
 8. 1.1. Појам, улога и значај технике и технологије на развој друштва и животног окружења (страна 12, 13)
 9. 1.2. Подручја човековог рада и производње, занимaња и послови у области технике и технологиje (стране 14, 15)
 10. 1.3. Правила понашања и рада у кабинету (стране 16, 17)
 11. 1.4. Организација радног места у кабинету и примена мера заштите на раду (стране 18, 19)
 12. 1.4. Организација радног места у кабинету и примена мера заштите на раду (стране 20, 21)
 13. 1.5. Коришћење техничких апарата и ИКТ уређаја у животном и радном окружењу (стране 22, 23)
 14. Тестирај знање (стране 24, 25)
 15. Тестирај знање (стране 26, 27)
 16. Тестирај знање (страна 28, 29)
 17. Саобраћај (30-61)
  Саобраћај (стране 30, 31)
 18. 2.1. Улога, значај и историјски развој саобраћаја (стране 32, 33)
 19. 2.2. Врсте саобраћаја и саобраћајних средстава према намени (стране 34, 35)
 20. 2.2. Врсте саобраћаја и саобраћајних средстава према намени (стране 36, 37)
 21. 2.2. Врсте саобраћаја и саобраћајних средстава према намени (стране 38, 39)
 22. 2.3. Професије у подручју рада саобраћаја (стране 40, 41)
 23. 2.4. Употреба информационих технологија у савременом саобраћају (страна 42)
  2.5. Саобраћајна сигнализација – изглед и правила поступања (страна 43)
 24. 2.5. Саобраћајна сигнализација – изглед и правила поступања (стране 44, 45)
 25. 2.5. Саобраћајна сигнализација – изглед и правила поступања (стране 46, 47)
 26. 2.5. Саобраћајна сигнализација – изглед и правила поступања (страна 48)
  2.6. Правила и прописи кретања пешака, возача бицикла и дечијих возила у саобраћају – рачунарска симулација и саобраћајни полигон (страна 49)
 27. 2.6. Правила и прописи кретања пешака, возача бицикла и дечијих возила у саобраћају – рачунарска симулација и саобраћајни полигон (стране 50, 51)
 28. 2.6. Правила и прописи кретања пешака, возача бицикла и дечијих возила у саобраћају – рачунарска симулација и саобраћајни полигон (стране 52, 53)
 29. 2.7. Обавезе и одговорности деце као учесника у саобраћају (стране 54, 55)
 30. 2.8. Заштитна опрема потребна за безбедно управљање бициклом и дечијим возилима (стране 56, 57)
 31. Тестирај знање (стране 58, 59)
 32. Тестирај знање (стране 60, 61)
 33. Техничка и дигитална писменост (62-95)
  3. Техничка и дигитална писменост (стране 62, 63)
 34. 3.1. Прибор за техничко цртање, формати цртежа, размера (стране 64, 65)
 35. 3.2. Типови и дебљине линија (страна 66)
  3.3. Геометријско цртање (страна 67)
 36. 3.3. Геометријско цртање (стране 68, 69)
 37. 3.3. Геометријско цртање (страна 70)
  3.4. Елементи котирања (страна 71)
 38. 3.4. Елементи котирања (стране 72, 73)
 39. 3.4. Елементи котирања (страна 74)
  3.5. Цртање одговарајуће фигуре са елементима (страна 75)
 40. 3.5. Цртање одговарајуће фигуре са елементима (страна 76)
  3.6. Пренос података између ИКТ уређаја (страна 77)
 41. 3.6. Пренос података између ИКТ уређаја (страна 78)
  3.7. Апликација за дигиталну обраду слике (страна 79)
 42. 3.7. Апликација за дигиталну обраду слике (страна 80)
  3.8. Операције подешавања осветљености и контраста слике, промена резолуције слике, издвајање дела слике (страна 81)
 43. 3.8. Операције подешавања осветљености и контраста слике, промена резолуције слике, издвајање дела слике (страна 82)
  3.9. Креирање документа у текст процесору (страна 83)
 44. 3.9. Креирање документа у текст процесору (страна 84)
  3.10. Обликовање текста, уметање слике и графике (страна 85)
 45. 3.10. Обликовање текста, уметање слике и графике (стране 86, 87)
 46. 3.11. Интернет претрага и приступ online ресурсима (стране 88, 89)
 47. 3.11. Интернет претрага и приступ online ресурсима (стране 90, 91)
 48. 3.11. Интернет претрага и приступ online ресурсима (страна 92)
  Тестирај знање (страна 93)
 49. Тестирај знање (страна 94)
  Појмовне мапе (страна 95)
 50. Ресурси и производња (96-112)
  4. Ресурси и производња (стране 96, 97)
 51. 4.1. Природни ресурси на земљи (страна 98)
  4.2. Управљање отпадом (страна 99)
 52. 4.2. Управљање отпадом (страна 100)
  4.3. Врсте, својства и примена природних материјала (страна 101)
 53. 4.3. Врсте, својства и примена природних материјала (стране 102, 103)
 54. 4.3. Врсте, својства и примена природних материјала (стране 104, 105)
 55. 4.3. Врсте, својства и примена природних материјала (страна 106)
  4.4. Поступци ручне обраде и спајања папира, коже и дрвета (страна 107)
 56. 4.4. Поступци ручне обраде и спајања папира, коже и дрвета (стране 108, 109)
 57. 4.4. Поступци ручне обраде и спајања папира, коже и дрвета (страна 110)
  Тестирај знање (страна 111)
 58. Тестирај знање (страна 112)
  Појмовне мапе
 59. Конструкторско моделовање (114-128)
  Конструкторско моделовање (стране 114, 115)
 60. 5.1. Израда предмета/модела ручном обрадом коришћењем одговарајућих техника, поступака и алата (стране 116, 117)
 61. 5.2. Приказивање идеје, поступка израде и решења (стране 118)
  5.3. Тимски рад и подела задужења у тиму (страна 119)
 62. 5.3. Тимски рад и подела задужења у тиму (стране 120, 121)
 63. Рад на пројекту (стране 122, 123)
 64. Појмовне мапе (стране 124, 125)
 65. Појмовник (стране 126, 127)
 66. Литература (страна 128)
Лекција 3 од 66
У току

Импресум (стране 2, 3)