Назад на уџбеник

<sman class="grid-white-num">5.3</sman></br>Математика 5 уџбеник

0% комплетирано
0/0 Steps
 1. Увод

  Реч аутора
 2. Садржај
 3. Водич кроз уџбеник
 4. 1. ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ДЕЉИВОСТ – Први део (7-37)
  1.1. Својства операција сабирања, одузимања, множења и дељења у скупу \(N_{0}\) (страна 7)
 5. 1.1. Својства операција сабирања, одузимања, множења и дељења у скупу \(N_{0}\) (страна 8, 9)
 6. 1.1. Својства операција сабирања, одузимања, множења и дељења у скупу (N_{0}) (страна 10, 11)
 7. 1.1. Својства операција сабирања, одузимања, множења и дељења у скупу \(N_{0}\) (страна 12, 13)
 8. 1.2. Дељење са остатком у скупу \(N_{0}\) (једнакост \(a=b\cdot q+r, 0\le r\lt b\) ) (страна 14, 15)
 9. 1.2. Дељење са остатком у скупу \(N_{0}\) (једнакост \(a=b\cdot q+r, 0\le r\lt b\) ) (страна 16) 1.3. Својства дељивости. Чиниоци и садржаоци природног броја (страна 17)
 10. 1.3. Својства дељивости. Чиниоци и садржаоци природног броја (страна 18, 19)
 11. 1.4. Дељивост са 2, 5 и декадним јединицама (страна 20, 21)
 12. 1.4. Дељивост са 2, 5 и декадним јединицама (страна 22)
  1.5. Дељивост са 4 и 25 (страна 23)
 13. 1.5. Дељивост са 4 и 25 (страна 24)
  1.6. Дељивост са 3 и 9 (страна 25)
 14. 1.6. Дељивост са 3 и 9 (страна 26)
  1.7. Скупови (страна 27)
 15. 1.7. Скупови (страна 28, 29)
 16. 1.7. Скупови (страна 30)
  1.8. Скуповне операције: унија, пресек и разлика (страна 31)
 17. 1.8. Скуповне операције: унија, пресек и разлика (страна 32, 33)
 18. Разни задаци (страна 34, 35)
 19. Разни задаци (страна 36, 37)
 20. 2. ОСНОВНИ ПОЈМОВИ ГЕОМЕТРИЈЕ (38-77)
  2.1. Тачке и праве, односи припадања и распореда (страна 38, 39)
 21. 2.1. Тачке и праве, односи припадања и распореда (страна 40)
  2.2. Oдноси правих у равни (страна 41)
 22. 2.2. Oдноси правих у равни (страна 42, 43)
 23. 2.3. Мерење дужине и једнакост дужи (страна 44, 45)
 24. 2.4. Преношење и надовезивање дужи (страна 46, 47)
 25. 2.4. Преношење и надовезивање дужи (страна 48, 49)
 26. 2.5. Mногоугао (страна 50, 51)
 27. 2.5. Mногоугао (страна 52, 53)
 28. 2.5. Mногоугао (страна 54)
  2.6. Кружница и круг. Кружница и права (страна 55)
 29. 2.6. Кружница и круг. Кружница и права (страна 56, 57)
 30. 2.6. Кружница и круг. Кружница и права (страна 58, 59)
 31. 2.6. Кружница и круг. Кружница и права (страна 60, 61)
 32. 2.7. Централна симетрија (страна 62, 63)
 33. 2.7. Централна симетрија (страна 64, 65)
 34. 2.7. Централна симетрија (страна 66, 67)
 35. 2.8. Вектор и транслација (страна 68, 69)
 36. 2.8. Вектор и транслација (страна 70, 71)
 37. 2.8. Вектор и транслација (страна 72)
  Разни задаци (страна 73)
 38. Разни задаци (страна 74, 75)
 39. Разни задаци (страна 76, 77)
 40. 3. ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ И ДЕЉИВОСТ – Други део (78-93)
  3.1. Прости и сложени бројеви Ератостеново сито (страна 78, 79)
 41. 3.1. Прости и сложени бројеви Ератостеново сито (страна 80)
  3.2. Растављање природних бројева на просте чиниоце (страна 81)
 42. 3.2. Растављање природних бројева на просте чиниоце (страна 82)
  3.3. Заједнички делилац и највећи заједнички делилац Еуклидов алгоритам за налажење НЗД (страна 83)
 43. 3.3. Заједнички делилац и највећи заједнички делилац Еуклидов алгоритам за налажење НЗД (страна 84, 85)
 44. 3.3. Заједнички делилац и највећи заједнички делилац Еуклидов алгоритам за налажење НЗД (страна 86, 87)
 45. 3.4. Заједнички садржалац и најмањи заједнички садржалац Веза између НЗД и НЗС (страна 88, 89)
 46. 3.4. Заједнички садржалац и најмањи заједнички садржалац Веза између НЗД и НЗС (страна 90, 91)
 47. Разни задаци (страна 92, 93)
 48. 4. РАЗЛОМЦИ – Први део (94-118)
  4.1. Појам разломака облика \(\frac{a}{b} (a, b\in N\)) (страна 94, 95)
 49. 4.1. Појам разломака облика \(\frac{a}{b} (a, b\in N\)) (страна 96, 97)
 50. 4.2. Придруживање тачака бројевне полуправе разломцима (страна 98, 99)
 51. 4.2. Придруживање тачака бројевне полуправе разломцима (страна 100)
  4.3. Проширивање, скраћивање и упоређивање разломака (страна 101)
 52. 4.3. Проширивање, скраћивање и упоређивање разломака (страна 102, 103)
 53. 4.3. Проширивање, скраћивање и упоређивање разломака (страна 104, 105)
 54. 4.3. Проширивање, скраћивање и упоређивање разломака (страна 106)
  4.4. Децимални запис разломка и превођење у запис облика \(\frac{a}{b}(a\in N_{0},b\in N\)) (страна 107)
 55. 4.4. Децимални запис разломка и превођење у запис облика \(\frac{a}{b}(a\in N_{0},b\in N\)) (страна 108, 109)
 56. 4.4. Децимални запис разломка и превођење у запис облика \(\frac{a}{b}(a\in N_{0},b\in N\)) (страна 110)
  4.5. Упоређивање и заокругљивање бројева у децималном запису (страна 111)
 57. 4.5. Упоређивање и заокругљивање бројева у децималном запису (страна 112, 113)
 58. 4.5. Упоређивање и заокругљивање бројева у децималном запису (страна 114)
  Разни задаци (страна 115)
 59. Разни задаци (страна 116, 117)
 60. Разни задаци (страна 118)
 61. 5. УГАО (119-142)
  5.1. Угао, централни угао, једнакост углова (страна 119)
 62. 5.1. Угао, централни угао, једнакост углова (страна 120, 121)
 63. 5.1. Угао, централни угао, једнакост углова (страна 122)
  5.2. Преношење углова и надовезивање углова (страна 123)
 64. 5.2. Преношење углова и надовезивање углова (страна 124)
  5.3. Упоредни углови, врсте углова (страна 125)
 65. 5.3. Упоредни углови, врсте углова (страна 126, 127)
 66. 5.4. Meрење углова, сабирање и одузимање мере углова (страна 128, 129)
 67. 5.4. Meрење углова, сабирање и одузимање мере углова (страна 130)
  5.5. Угао између две праве, унакрсни углови (страна 131)
 68. 5.5. Угао између две праве, унакрсни углови (страна 132, 133)
 69. 5.6. Транслација и углови Углови на трансверзали (страна 134, 135)
 70. 5.6. Транслација и углови Углови на трансверзали (страна 136, 137)
 71. Разни задаци (страна 138, 139)
 72. Разни задаци (страна 140, 141)
 73. Разни задаци (страна 142)
 74. 6. РАЗЛОМЦИ - Други део (143-186)
  6.1. Сабирање и одузимање разломака (запис \(\frac{m}{n},m,n\in N\) ) (страна 143)
 75. 6.1. Сабирање и одузимање разломака (запис \(\frac{m}{n},m,n\in N\) ) (страна 144, 145)
 76. 6.1. Сабирање и одузимање разломака (запис \(\frac{m}{n},m,n\in N\) ) (страна 146)
  6.2. Сабирање и одузимање разломака (децимални запис) (страна 147)
 77. 6.2. Сабирање и одузимање разломака (децимални запис) (страна 148)
  6.3. Основна својства сабирања и одузимања разломака. Бројевни изрази (страна 149)
 78. 6.3. Основна својства сабирања и одузимања разломака. Бројевни изрази (страна 150)
  6.4. Једначине са сабирањем и одузимањем разломака (страна 151)
 79. 6.4. Једначине са сабирањем и одузимањем разломака (страна 152, 153)
 80. 6.5. Неједначине са сабирањем и одузимањем разломака (страна 154, 155)
 81. 6.5. Неједначине са сабирањем и одузимањем разломака (страна 156)
  6.6. Множење разломака (запис \(\frac{m}{n},m,n\in N\) ) (страна 157)
 82. 6.6. Множење разломака (запис \(\frac{m}{n},m,n\in N\) ) (страна 158, 159)
 83. 6.7. Множење разломака (децимални запис) (страна 160, 161)
 84. 6.7. Множење разломака (децимални запис) (страна 162)
  6.8. Реципрочан број. Дељење разломака (запис \(\frac{m}{n},m,n\in N\) ) (страна 163)
 85. 6.8. Реципрочан број. Дељење разломака (запис \(\frac{m}{n},m,n\in N\) ) (страна 164, 165)
 86. 6.9. Дељење разломака (децимални запис) (страна 166, 167)
 87. 6.9. Дељење разломака (децимални запис) (страна 168)
  6.10. Основна својства множења и дељења разломака. Бројевни изрази (страна 169)
 88. 6.10. Основна својства множења и дељења разломака. Бројевни изрази (страна 170, 171)
 89. 6.11. Једначине са множењем и дељењем разломака (страна 172, 173)
 90. 6.11. Једначине са множењем и дељењем разломака (страна 174, 175)
 91. 6.12. Неједначине са множењем и дељењем разломака (страна 176, 177)
 92. 6.12. Неједначине са множењем и дељењем разломака (страна 178)
  Разни задаци (страна 179)
 93. Разни задаци (страна 180, 181)
 94. Разни задаци (страна 182, 183)
 95. Разни задаци (страна 184, 185)
 96. Разни задаци (страна 186)
 97. 7. ОСНА СИМЕТРИЈА (187-204)
  7.1. Осна симетрија (стана 187)
 98. 7.1. Осна симетрија (стана 188, 189)
 99. 7.1. Осна симетрија (стана 190, 191)
 100. 7.1. Осна симетрија (стана 192, 193)
 101. 7.2. Осносиметричне фигуре (страна 194, 195)
 102. 7.3. Симетрала дужи и конструкција нормале (страна 196, 197)
 103. 7.3. Симетрала дужи и конструкција нормале (страна 198)
  7.4. Симетрала угла (страна 199)
 104. 7.4. Симетрала угла (страна 200, 201)
 105. Разни задаци (страна 202, 203)
 106. Разни задаци (страна 204)
 107. 8. РАЗЛОМЦИ - Трећи део (205-215)
  8.1. Проценти и примена процената (страна 205)
 108. 8.1. Проценти и примена процената (страна 206, 207)
 109. 8.1. Проценти и примена процената (страна 208)
  8.2. Размера. Аритметичка средина (страна 209)
 110. 8.2. Размера. Аритметичка средина (страна 210, 211)
 111. 8.2. Размера. Аритметичка средина (страна 212)
  Разни задаци (страна 213)
 112. Разни задаци (страна 214, 215)
 113. 9. РЕШЕЊА
  Решења (страна 216, 217)
 114. Решења (страна 218, 219)
 115. Решења (страна 220, 221)
 116. Решења (страна 222, 223)
 117. Решења (страна 224, 225)
 118. Решења (страна 226, 227)
 119. Решења (страна 228, 229)
 120. ИНДЕКС ПОЈМОВА
  Индекс појмова (страна 230, 231)
 121. Индекс појмова (страна 232)
Лекција 1 од 121
У току

Реч аутора