Назад на Уџбеник

Географија 5

0% комплетирано
0 / 0 корака
 1. Преузмите уџбеник у ПДФ формату
 2. Импресум
  Садржај
 3. Водич кроз уџбеник (стране 4, 5)
 4. Човек и географија (6-13)
  Човек и географија (страна 6)
  Увод у географију (странa 7)
 5. Увод у географију (странe 8, 9)
 6. Увод у географију (странe 10, 11)
 7. Увод у географију (стране 12, 13)
 8. Васиона (14-24)
  Васиона (страна 14)
  Васионска тела (странa 15)
 9. Васионска тела (страна 16, 17)
 10. Сунчев систем (стране 18, 19)
 11. Сунчев систем (страна 20)
  Месец и месечеве мене (странa 21)
 12. Месец и месечеве мене (странe 22, 23)
 13. Месец и месечеве мене (страна 24)
 14. Планета Земља (25-31)
  Планета Земља (страна 25)
 15. Облик и димензије Земље (странe 26, 27)
 16. Облик и димензије Земље (страна 28)
  Распоред копнених и водених површина (странa 29)
 17. Распоред копнених и водених површина (страна 30, 31)
 18. Земљина кретања (32-39)
  Земљина кретања (страна 32)
 19. Ротација Земље и последицe ротације (странe 33,34)
 20. Ротација Земље и последицe ротације (страна 35)
  Револуција Земље и последице револуције (страна 36)
 21. Револуција Земље и последице револуције (странe 37,38)
 22. Револуција Земље и последице револуције (страна 39)
 23. Литосфера (40-76)
  Литосфера (страна 40)
 24. Унутрашња грађа Земље (странe 41,42)
 25. Тектонске плоче и њихово кретање (странe 43,44)
 26. Тектонске плоче и њихово кретање (странe 45,46)
 27. Вулкани и земљотреси (странe 47,48)
 28. Вулкани и земљотреси (странe 49,50)
 29. Вулкани и земљотреси (странe 51,52)
 30. Стене: магматске, седиментне и метаморфне (странe 53,54)
 31. Стене: магматске, седиментне и метаморфне (странe 55,56)
 32. Стене: магматске, седиментне и метаморфне (страна 57)
  Рељеф – процес набирања и раседања (страна 58)
 33. Рељеф – процес набирања и раседања (странe 59,60)
 34. Рељеф – процес набирања и раседања (странe 61,62)
 35. Рељеф – процес набирања и раседања (странe 63,64)
 36. Рељеф – ерозивни и акумулативни облици рељефа настали радом воде и ветра (странe 65,66)
 37. Рељеф – ерозивни и акумулативни облици рељефа настали радом воде и ветра (странe 67,68)
 38. Рељеф – ерозивни и акумулативни облици рељефа настали радом воде и ветра (странe 69,70)
 39. Рељеф – ерозивни и акумулативни облици рељефа настали радом воде и ветра (странe 71,72)
 40. Утицај човека на рељеф (странe 73,74)
 41. Утицај човека на рељеф (странe 75,76)
 42. Атмосфера (77-103)
  Атмосфера (страна 77)
  Састав, структура и значај атмосфере (страна 78)
 43. Састав, структура и значај атмосфере (странe 79,80)
 44. Климатски елементи (странe 81,82)
 45. Климатски елементи (странe 83,84)
 46. Климатски елементи (странe 85,86)
 47. Климатски елементи (странe 87,88)
 48. Климатски елементи (страна 89)
  Климатски фактори (страна 90)
 49. Климатски фактори (странe 91,92)
 50. Климатски фактори (странe 93,94)
 51. Климатски фактори (странe 95,96)
 52. Климатски фактори (странe 97,98)
 53. Утицај човека на климу (странe 99,100)
 54. Утицај човека на климу (странe 101,102)
 55. Утицај човека на климу (страна 103)
 56. Хидросфера (104-132)
  Хидросфера (страна 104)
 57. Светско море (странe 105,106)
 58. Светско море (странe 107,108)
 59. Светско море (странe 109,110)
 60. Светско море (страна 111)
  Својства и кретање морске воде (страна 112)
 61. Својства и кретање морске воде (странe 113,114)
 62. Својства и кретање морске воде (странe 115,116)
 63. Воде на копну: подземне воде, издани и извори (странe 117,118)
 64. Воде на копну: подземне воде, издани и извори (странe 119,120)
 65. Воде на копну – реке (странe 121,122)
 66. Воде на копну – реке (странe 123,124)
 67. Воде на копну – језера и ледници (странe 125,126)
 68. Воде на копну – језера и ледници (странe 127,128)
 69. Утицај човека на воде (странe 129,130)
 70. Утицај човека на воде (странe 131,132)
 71. Биосфера (133-144)
  Биосфера (страна 133)
  Распростирање биљног и животињског света на Земљи (страна 134)
 72. Распростирање биљног и животињског света на Земљи (странe 135,136)
 73. Распростирање биљног и животињског света на Земљи (странe 137,138)
 74. Распростирање биљног и животињског света на Земљи (странe 139,140)
 75. Распростирање биљног и животињског света на Земљи (страна 141)
  Угроженост и заштита живог света (страна 142)
 76. Угроженост и заштита живог света (странe 143,144)
 77. Провери знање - тест (145-160)
  Тест - ЧОВЕК И ГЕОГРАФИЈА (страна 145)
  Тест – ВАСИОНА (страна 146)
 78. Тест - ПЛАНЕТА ЗЕМЉА (страна 147)
  Тест – ЗЕМЉИНА КРЕТАЊА (страна 148)
 79. Тест - ЛИТОСФЕРА (странe 149,150)
 80. Тест - ХИДРОСФЕРА (страна 151)
  Тест – БИОСФЕРА (страна 152)
 81. Решења тестова (странe 153,154)
 82. Речник појмова (странe 155,156)
 83. Речник појмова (странe 157,158)
 84. Литература (страна 159)
  Белешке (страна 160)
Лекција 2 од 84
У току

Импресум
Садржај