Назад на уџбеник

<sman class="grid-white-num">5.4</sman></br>Географија 5

0% комплетирано
0/0 Steps
 1. Увод (1-5)

  Увод (страна 1)
 2. Импресум
  Садржај
 3. Водич кроз уџбеник (стране 4, 5)
 4. Човек и географија (6-13)
  Човек и географија (страна 6)
  Увод у географију (странa 7)
 5. Увод у географију (странe 8, 9)
 6. Увод у географију (странe 10, 11)
 7. Увод у географију (стране 12, 13)
 8. Васиона (14-24)
  Васиона (страна 14)
  Васионска тела (странa 15)
 9. Васионска тела (страна 16, 17)
 10. Сунчев систем (стране 18, 19)
 11. Сунчев систем (страна 20)
  Месец и месечеве мене (странa 21)
 12. Месец и месечеве мене (странe 22, 23)
 13. Месец и месечеве мене (страна 24)
 14. Планета Земља (25-31)
  Планета Земља (страна 25)
 15. Облик и димензије Земље (странe 26, 27)
 16. Облик и димензије Земље (страна 28)
  Распоред копнених и водених површина (странa 29)
 17. Распоред копнених и водених површина (страна 30, 31)
 18. Земљина кретања (32-39)
  Земљина кретања (страна 32)
  Ротација Земље и последицe ротације (страна 33)
 19. Ротација Земље и последицe ротације (странe 34,35)
 20. Револуција Земље и последице револуције (стране 36,37)
 21. Револуција Земље и последице револуције (странe 38,39)
 22. Литосфера (40-76)
  Литосфера (страна 40)
  Унутрашња грађа Земље (страна 41)
 23. Унутрашња грађа Земље (страна 42)
  Тектонске плоче и њихово кретање (страна 43)
 24. Тектонске плоче и њихово кретање (странe 44,45)
 25. Тектонске плоче и њихово кретање (страна 46)
  Вулкани и земљотреси (страна 47)
 26. Вулкани и земљотреси (странe 48,49)
 27. Вулкани и земљотреси (странe 50,51)
 28. Вулкани и земљотреси (страна 52)
  Стене: магматске, седиментне и метаморфне (страна 53)
 29. Стене: магматске, седиментне и метаморфне (странe 54,55)
 30. Стене: магматске, седиментне и метаморфне (странe 56,57)
 31. Рељеф – процес набирања и раседања (стране 58,59)
 32. Рељеф – процес набирања и раседања (странe 60,61)
 33. Рељеф – процес набирања и раседања (странe 62,63)
 34. Рељеф – процес набирања и раседања (страна 64)
  Рељеф - ерозивни и акумулативни облици рељефа настали радом воде и ветра (страна 65)
 35. Рељеф – ерозивни и акумулативни облици рељефа настали радом воде и ветра (странe 66,67)
 36. Рељеф – ерозивни и акумулативни облици рељефа настали радом воде и ветра (странe 68,69)
 37. Рељеф – ерозивни и акумулативни облици рељефа настали радом воде и ветра (странe 70,71)
 38. Рељеф – ерозивни и акумулативни облици рељефа настали радом воде и ветра (страна 72)
  Утицај човека на рељеф (страна 73)
 39. Утицај човека на рељеф (странe 74,75)
 40. Утицај човека на рељеф (страна 76)
 41. Атмосфера (77-103)
  Атмосфера (страна 77)
 42. Састав, структура и значај атмосфере (странe 78,79)
 43. Састав, структура и значај атмосфере (страна 80)
  Климатски елементи (страна 81)
 44. Климатски елементи (странe 82,83)
 45. Климатски елементи (странe 84,85)
 46. Климатски елементи (странe 86,87)
 47. Климатски елементи (стране 88, 89)
 48. Климатски фактори (странe 90,91)
 49. Климатски фактори (странe 92,93)
 50. Климатски фактори (странe 94,95)
 51. Климатски фактори (странe 96,97)
 52. Климатски фактори (страна 98)
  Утицај човека на климу (страна 99)
 53. Утицај човека на климу (странe 100,101)
 54. Утицај човека на климу (стране 102, 103)
 55. Хидросфера (104-132)
  Хидросфера (страна 104)
  Светско море (страна 105)
 56. Светско море (странe 106,107)
 57. Светско море (странe 108,109)
 58. Светско море (странe 110,111)
 59. Својства и кретање морске воде (стране 112,113)
 60. Својства и кретање морске воде (странe 114,115)
 61. Својства и кретање морске воде (страна 116)
  Воде на копну: подземне воде, издани и извори (страна 117)
 62. Воде на копну: подземне воде, издани и извори (странe 118,119)
 63. Воде на копну: подземне воде, издани и извори (страна 120
  Воде на копну - реке (страна 121))
 64. Воде на копну – реке (странe 122,123)
 65. Воде на копну – реке (страна 124)
  Воде на копну - језера и лединци (страна 125)
 66. Воде на копну – језера и ледници (странe 126,127)
 67. Воде на копну – језера и ледници (страна 128)
  Утицај човека на воде (страна 129)
 68. Утицај човека на воде (странe 130,131)
 69. Утицај човека на воде (страна 132)
 70. Биосфера (133-144)
  Биосфера (страна 133)
 71. Распростирање биљног и животињског света на Земљи (стране 134,135)
 72. Распростирање биљног и животињског света на Земљи (странe 136,137)
 73. Распростирање биљног и животињског света на Земљи (странe 138,139)
 74. Распростирање биљног и животињског света на Земљи (странe 140,141)
 75. Угроженост и заштита живог света (стране 142,143)
 76. Угроженост и заштита живог света (страна 144)
 77. Провери знање - тест (145-160)
  Тест - ЧОВЕК И ГЕОГРАФИЈА (страна 145)
 78. Тест – ВАСИОНА (страна 146)
  Тест - ПЛАНЕТА ЗЕМЉА (страна 147)
 79. Земљина кретања (страна 148)
  Тест - ЛИТОСФЕРА (странa 149)
 80. Тест - АТМОСФЕРА (страна 150)
  Тест - ХИДРОСФЕРА (страна 151)
 81. Тест - БИОСФЕРА (страна 152)
  Решења тестова (страна 153)
 82. Решења тестова (страна 154)
  Речник појмова (странa 155)
 83. Речник појмова (странe 156,157)
 84. Речник појмова (страна 158)
  Литература (страна 159)
 85. Белешке (страна 160)
Лекција 2 од 85
У току

Импресум
Садржај