Назад на уџбеник

<sman class="grid-white-num">2.4</sman></br>Математика 2

0% комплетирано
0/0 Steps
 1. Преузмите уџбеник у ПДФ формату
 2. Садржај (стране 2, 3)
 3. Ђаку другаку (страна 4)
 4. Бројеви до 100 (обнављање) (5-10)

  Бројеви до 100 (страна 5)
 5. Бројеви прве стотине (поновимо) (стране 6, 7)
 6. Сабирање и одузимање бројева до 20 (поновимо) (стране 8, 9)
 7. Сабирање и одузимање бројева до 100 (поновимо) (страна 10)
 8. Сабирање и одузимање (11-25)
  Сабирање и одузимање (страна 11)
 9. Сабирање бројева (27 + 3) (страна 12)
  Одузимање бројева (30 - 6) (страна 13)
 10. Сабирање бројева (26 + 9) (страна 14)
  Одузимање бројева (32 - 6) (страна 15)
 11. Сабирање бројева (36 + 27) (страна 16)
  Одузимање бројева (43 - 26) (страна 17)
 12. Задаци са две рачунске операције (сабирање и одузимање) (страна 18)
  Замена места сабирака страна (19)
 13. Здруживање сабирака (страна 20)
  Решавање текстуалних задатака (страна 21)
 14. Веза сабирања и одузимања (страна 22)
  Одређивање непознатог сабирка (страна 23)
 15. Одређивање непознатог умањеника и умањиоца (страна 24)
  Римске цифре I, V, X, L, C, (странa 25)
 16. Римске цифре I, V, X, L, C, (странa 26)
 17. Мере и мерење (27-32)
  Мере и мерење (страна 27)
 18. Метар, дециметар, центиметар (стране 28, 29)
 19. Мерне јединице за време - дан и седмица (страна 30)
  Мерне јединице за време - месец и година (страна 31)
 20. Мерне јединице за време - час и минут (страна 32)
 21. Геометрија - први део (33-44)
  Геометрија - први део (страна 33)
 22. Праве и криве линије (обнављање) (страна 34)
  Изломљене линије (обнављање) (страна 35)
 23. Линије и тачка (обнављање) (страна 36)
  Права, полуправа, дуж (страна 37)
 24. Тачка и права (страна 38)
  Мерење дужине дужи (страна 39)
 25. Графичко надовезивње дужи (стране 40, 41)
 26. Дужина изломљене линије (страна 42)
  Правоугаоник, квадрат и троугао (страна 43)
 27. Обим фигуре (страна 44)
 28. Множење и дељење бројева (45-80)
  Множење и дељење бројева (страна 45)
 29. Множење бројева (знак пута, чиниоци, производ) (стране 46, 47)
 30. Множење као сабирање једнаких сабирака (стране 48, 49)
 31. Множење броја 2 и бројем 2 (страна 50)
  Множење броја 10 и бројем 10 (страна 51)
 32. Множење броја 5 и бројем 5 (страна 52)
  Множење броја 3 и бројем 3 (страна 53)
 33. Множење броја 4 и бројем 4 (страна 54)
  Замена места чинилаца (страна 55)
 34. Множење броја 6 и бројем 6 (страна 56)
  Множење броја 7 и бројем 7 (страна 57)
 35. За толико већи и толико пута већи број (страна 58)
  Множење броја 8 и бројем 8 (страна 59)
 36. Множење броја 9 и бројем 9 (страна 60)
  Нула и један као чиниоци (страна 61)
 37. Здруживање чинилаца (страна 62)
  Задаци са две рачунске операције (страна 63)
 38. Половина (стране 64, 65)
 39. Знак : (подељено) (страна 66)
  Дељење бројева (дељеник, делилац и количник) (страна 67)
 40. Дељење бројем 2 (страна 68)
  Дељење бројем 5 (страна 69)
 41. Дељење бројем 10 (страна 70)
  Дељење бројем 3 (страна 71)
 42. Дељење бројем 4 (страна 72)
  Дељење бројем 6 (страна 73)
 43. Дељење бројем 7 (страна 74)
  Дељење бројем 8 (страна 75)
 44. За толико мањи број и толико пута мањи број (страна 76)
  Дељење бројем 9 (страна 77)
 45. Делилац један и дељеник нула (стране 78, 79)
 46. Множење и дељење (страна 80)
 47. Геометрија - други део (81-85)
  Геометрија - други део (страна 81)
 48. Цртање правоугаоника, квадрата и троугла на квадратној мрежи (страна 82)
  Цртање правоугаоника, квадрата и троугла на тачкастој мрежи (страна 83)
 49. Уочавање симетрије (страна 84)
  Подударност фигура (страна 85)
 50. Подударност фигура (страна 86)
 51. Рачунамо и памтимо (87-111)
  Рачунамо и памтимо (страна 87)
 52. Редослед рачунских операција (страна 88)
  Множење збира бројем (страна 89)
 53. Множење разлике бројем (страна 90)
  Множење двоцифреног бројем (страна 91)
 54. Дељење збира бројем (страна 92)
  Дељење разлике бројем (страна 93)
 55. Дељење двоцифреног броја (страна 94)
  Веза множења и дељења (страна 95)
 56. Дељивост бројева (стране 96, 97)
 57. Дељење као садржавање (страна 98)
  Задаци са две рачунске операције (страна 99)
 58. Одређивање непознатог чиниоца (страна 100)
  Одређивање непознатог дељеника и делиоца (страна 101)
 59. Ово знам (стране 102, 103)
 60. Разломци 1/2, 1/4, 1/8 као делови целине (стране 104, 105)
 61. Разломци 1/3, 1/6, 1/9 као делови целине (страна 106)
  Разломци 1/5, 1/7, 1/10 као делови целине (страна 107)
 62. Задаци са разломцима (страна 108)
  Задаци за вежбање (стране 109)
 63. Задаци за вежбање (стране 110)
  Разиграна математика (страна 111)
Лекција 2 од 63
У току

Садржај (стране 2, 3)