Назад на уџбеник

<sman class="grid-white-num">6.9</sman></br>Ликовна култура 6

0% комплетирано
0/0 Steps
 1. Увод (1-5)

  Увод (страна 1)
 2. Импресум (страна 2)
  Реч аутора (страна 3)
 3. Водич кроз уџбеник (стране 4, 5)
 4. Линија (6-12)
  Линија (стране 6, 7)
 5. Шрафура површине; Врсте шрафуре (стране 8, 9)
 6. Врсте шрафуре (стране 10, 11)
 7. Вежбе (страна 12)
 8. Облик (13-18)
  Облик (страна 13)
 9. Текстура облика; Текстуре у природи (стране 14, 15)
 10. Текстуре у уметничким делима (стране 16, 17)
 11. Вежбе (страна 18)
 12. Боја (19-45)
  Боја (страна 19)
 13. Пигметне боје; Хроматске и ахроматске боје (стране 20, 21)
 14. Хроматске и ахроматске боје (стране 22, 23)
 15. Дејство боја; Топле и хладне боје (стране 24, 25)
 16. Контраст боја (стране 26, 27)
 17. Светлост боја; Утицај светлости на опажање боја (стране 28, 29)
 18. Примене боје; Примене боје у сликарству (стране 30, 31)
 19. Боја у вајарству (стране 32, 33)
 20. Примене боје у керамици (стране 34, 35)
 21. Боја у графици (стране 36, 37)
 22. Изражајна својства боје у дизајну (стране 38, 39)
 23. Изражајна својства боје у дизајну (стране 40, 41)
 24. Вежбе (стране 42, 43)
 25. Вежбе (стране 44, 45)
 26. Простор (46-50)
  Простор (стране 46, 47)
 27. Амбијент; Дизајн ентеријера (стране 48, 49)
 28. Вежбе (страна 50)
 29. Уметничко наслеђе (51-56)
  Уметничко наслеђе (страна 51)
 30. Паркови и скулптуре (стране 52, 53)
 31. Паркови и скулптуре (стране 54, 55)
 32. Да поновимо (страна 56)
 33. Уобразиља (57-62)
  Уобразиља (страна 57)
 34. Уобразиљно виђење; Стваралачка уобразиља (стране 58, 59)
 35. Стварност и машта (стране 60, 61)
 36. Вежбе (страна 62)
 37. Уметничко наслеђе (63-66)
  Уметничко наслеђе (страна 63)
 38. Необична уметничка остварења (стране 64, 65)
 39. Да поновимо (страна 66)
 40. Визуелно споразумевање (67-72)
  Визуелно споразумевање (страна 67)
 41. Уметност као начин споразумевања; Комуникативна улога уметности (стране 68, 69)
 42. Улога уметности у свакодневном животу (стране 70, 71)
 43. Вежбе (страна 72)
 44. Уметничко наслеђе (73-76)
  Уметничко наслеђе (страна 73)
 45. Уметност некад и сад (стране 74, 75)
 46. Да поновимо (страна 76)
 47. Музеји и експонати (77-79)
  Музеји и експонати (страна 77)
 48. Музеји и експонати (стране 78, 79)
 49. Појмовник (стране 80, 81)
 50. Појмовник (страна 82)
  Утисци које носим након посете... (страна 83)
 51. Садржај (страна 84)
Лекција 1 од 51
У току

Увод (страна 1)