Назад на уџбеник

<sman class="grid-white-num">6.7</sman></br>Информатика и рачунарство 6

0% комплетирано
0/0 корака
 1. Увод (1-)

  Увод (страна 1)
 2. Импресум (стране 2, 3)
 3. Садржај (страна 5)
  Кратак водич кроз уџбеник (страна 6)
 4. Информационо-комуникационе технологије (6-48)
  Информационо-комуникационе технологије (страна 7)
 5. 1.1 Појам, значај и улога ИКТ-а у савременом животу (страна 8)
  Информационо-комуникационе технологије (странa 9)
 6. 1.2 Рачунарски систем (стране 10, 11)
 7. 1.3 Графичко радно окружење оперативног система (стране 12, 13)
 8. 1.4 Организација података на рачунару (стране 14, 15)
 9. 1.4 Организација података на рачунару (страна 16)
  1.5 Рад са текстуалним документима (страна 17)
 10. 1.5 Рад са текстуалним документима (стране 18, 19)
 11. 1.6 Рачунарска графика (стране 20, 21)
 12. 1.6 Рачунарска графика (стране 22, 23)
 13. 1.6 Рачунарска графика (страна 24)
  1.7 Програм Inкscape (страна 25)
 14. 1.7 Програм Inкscape (стране 26, 27)
 15. 1.7 Програм Inкscape (стране 28, 29)
 16. 1.7 Програм Inкscape (стране 30, 31)
 17. 1.7 Програм Inкscape (стране 32, 33)
 18. 1.7 Програм Inкscape (стране 34, 35)
 19. 1.7 Програм Inкscape (страна 36)
  1.8 Обрада звука (страна 37)
 20. 1.8 Обрада звука (стране 38, 39)
 21. 1.9 Обрада видео записа (стране 40, 41)
 22. 1.10 Мултимедијалне презентације (стране 42, 43)
 23. 1.10 Мултимедијалне презентације (страна 44)
  1.11 Рачунарство у облаку (страна 45)
 24. 1.11 Рачунарство у облаку (стране 46, 47)
 25. 1.11 Рачунарство у облаку (страна 48)
 26. Дигитална писменост (49-64)
  Дигитална писменост (страна 49)
 27. 2.1 Дигитална писменост и рачунарске мреже (стране 50, 51)
 28. 2.1 Дигитална писменост и рачунарске мреже (страна 52)
  2.2 Интернет (страна 53)
 29. 2.2 Интернет (страна 54)
  2.3 Правила безбедног понашања на интернету (страна 55)
 30. 2.3 Правила безбедног понашања на интернету (страна 56)
  2.4 Правила лепог понашања на интернету (страна 57)
 31. 2.4 Правила лепог понашања на интернету (страна 58)
  2.5 Претраживање интернета - одабир и преузимање садржаја (страна 59)
 32. 2.5 Претраживање интернета - одабир и преузимање садржаја (страна 60)
  2.6 Заштита ауторских права (страна 61)
 33. 2.6 Заштита ауторских права (страна 62)
  Пројектни задатак (страна 63)
 34. Питања за проверу знања (страна 64)
 35. Рачунарство (65-122)
  Рачунарство (страна 65)
 36. 3.1 Основни алгоритми (стране 66, 67)
 37. 3.1 Основни алгоритми (страна 68, 69)
 38. 3.2 Увод у програмирање (страна 70)
  3.3 Радно окружење програмског језика Ruby (страна 71)
 39. 3.3 Радно окружење програмског језика Ruby (стране 72, 73)
 40. 3.3 Радно окружење програмског језика Ruby (стране 74, 75)
 41. 3.3 Радно окружење програмског језика Ruby (стране 76, 77)
 42. 3.3 Радно окружење програмског језика Ruby (страна 78)
  3.4 Основне аритметичке операције (страна 79)
 43. 3.4 Основне аритметичке операције (стране 80, 81)
 44. 3.4 Основне аритметичке операције (стране 82, 83)
 45. 3.4 Основне аритметичке операције (страна 84)
  3.5 Уграђене функције (страна 85)
 46. 3.5 Уграђене функције (страна 86)
  3.6 Стрингови (низови) (страна 87)
 47. 3.6 Стрингови (низови) (стране 88, 89)
 48. 3.6 Стрингови (низови) (стране 90, 91)
 49. 3.7 Променљиве (стране 92, 93)
 50. 3.7 Променљиве (стране 94, 95)
 51. 3.8 Методе које користи програмски језик Ruby (стране 96, 97)
 52. 3.8 Методе које користи програмски језик Ruby (стране 98, 99)
 53. 3.8 Методе које користи програмски језик Ruby (стране 100, 101)
 54. 3.8 Методе које користи програмски језик Ruby (стране 102, 103)
 55. 3.8 Методе које користи програмски језик Ruby (страна 104)
  3.9 Гранање (страна 105)
 56. 3.9 Гранање (стране 106, 107)
 57. 3.9 Гранање (страна 108)
  3.10 Понављање (страна 109)
 58. 3.10 Понављање (стране 110, 111)
 59. 3.11 Основне структуре података (стране 112, 113)
 60. 3.11 Основне структуре података (стране 114, 115)
 61. 3.11 Основне структуре података (стране 116, 117)
 62. 3.11 Основне структуре података (страна 118)
  Пројектни задатак (страна 119)
 63. Питања за проверу знања (стране 120, 121)
 64. Питања за проверу знања (страна 122)
  Речник (страна 123)
 65. Речник (страна 124)
  Литература (страна 125)
Лекција 1 од 65
У току

Увод (страна 1)