Назад на уџбеник

<sman class="grid-white-num">7.4</sman></br>Ликовна култура 7

0% комплетирано
0/0 Steps
 1. Увод (1-5)

  Увод (страна 1)
 2. Импресум (стране 2, 3)
 3. Водич кроз уџбеник (стране 4, 5)
 4. Простор и композиција (7-44)
  Простор и композиција (страна 7)
 5. Композиција линија (стране 8, 9)
 6. Композиција боја (стране 10, 11)
 7. Композиција облика (стране 12, 13)
 8. Равнотежа - симетрична, асиметрична и оптичка (стране 14, 15)
 9. Контраст (стране 16, 17)
 10. Орнамент (стране 18, 19)
 11. Орнамент (стране 20, 21)
 12. Арабеска (стране 22, 23)
 13. Пропорције главе човека (стране 24, 25)
 14. Пропорције људског тела (стране 26, 27)
 15. Линеарна перспектива (стране 28, 29)
 16. Линеарна перспектива (стране 30, 31)
 17. Жабља перспектива (страна 32)
  Птичја перспектива (страна 33)
 18. Иконографска перспектива (стране 34, 35)
 19. Ваздушна перспектива (стране 36, 37)
 20. Колористичка перспектива (стране 38, 39)
 21. Вежбе (стране 40, 41)
 22. Вежбе (стране 42, 43)
 23. Вежбе (стране 44, 45)
 24. Да поновимо (страна 46)
 25. Комуникација (47-73)
  Комуникација (страна 47)
 26. Митолошке теме (стране 48, 49)
 27. Религијске теме (стране 50, 51)
 28. Религијске теме (стране 52, 53)
 29. Историјске теме (стране 54, 55)
 30. Историјске теме (стране 56, 57)
 31. Оригинал, копија и плагијат (стране 58, 59)
 32. Документарна, научна и уметничка фотографија (стране 60, 61)
 33. Документарна, научна и уметничка фотографија (стране 62, 63)
 34. Дигитална фотографија - аутопортрет / "селфи" (стране 64, 65)
 35. Поступак креирања анимације (стране 66, 67)
 36. Обједињавање покрета, игре и звука (стране 68, 69)
 37. Вежбе (стране 70, 71)
 38. Да поновимо (страна 72)
 39. Уметност око нас (73-79)
  Уметност око нас (страна 73)
 40. Савремена технологија и уметност (стране 74, 75)
 41. Уметнички пројекти рециклаже (стране 76, 77)
 42. Вежбе (страна 78)
  Да поновимо (страна 79)
 43. Моји утисци о изложби (страна 80)
  Појмовник (страна 81)
 44. Појмовник (стране 82, 83)
 45. Појмовник (страна 84)
  Корисне интернет адресе (страна 85)
 46. Садржај (стране 86, 87)
Лекција 1 од 46
У току

Увод (страна 1)