Назад на уџбеник

<sman class="grid-white-num">1.3</sman></br>Математика 1

0% комплетирано
0/0 Steps
 1. Преузмите уџбеник у ПДФ формату
 2. УВОДНЕ СТРАНЕ

  Увод (страна 1)
 3. Садржај (страна 2)
 4. Положај, величина и облик (3-22)
  Увод у поглавље (страна 3)
 5. Испред, иза (страна 4)
  Испод, изнад (страна 5)
 6. Горе, доле (стране 6, 7)
 7. Лево, десно, између (стране 8, 9)
 8. Ово знам (страна 10)
  Усправно, водоравно (страна 11)
 9. Са исте стране, са супротних страна (страна 12)
  Кратко, дугачко (страна 13)
 10. Ниско, високо (страна 14)
  Уско, широко (страна 15)
 11. Лопта и коцка (страна 16)
  Квадар и ваљак (страна 17)
 12. Пирамида и купа (страна 18)
  Научили смо (страна 19)
 13. Квадрат и правоугаоник (страна 20)
  Круг и троугао (страна 21)
 14. Ово знам (страна 22)
 15. Линије (23-34)
  Увод у поглавље (страна 23)
 16. Праве и криве линије (страна 24)
  Отворене затворене криве линије (страна 25)
 17. Изломљене линије (страна 26)
  Унутрашњост и спољашњост (страна 27)
 18. У, на , ван (стране 28, 29)
 19. Тачка (страна 30)
  Спајање тачака (страна 31)
 20. Дуж (стране 32, 33)
 21. Ово знам (страна 34)
 22. Бројеви (35-40)
  Увод у поглавље (страна 35)
 23. Бројим и бојим 1 (страна 36)
  Бројим и бојим 2 (страна 37)
 24. Бројим и бојим 3 (стране 38, 39)
 25. Ово знам (страна 40)
 26. Бројеви до 10 (41-70)
  Увод у поглавље (страна 41)
 27. Број 1 (страна 42)
  Број 2 (страна 43)
 28. Број 3 (страна 44)
  Број 4 (страна 45)
 29. Број 5 (страна 46)
  Упоређивање бројева (страна 47)
 30. Ово знам (стране 48, 49)
 31. Знак + (страна 50)
  Знак - (страна 51)
 32. Нула 0 (страна 52)
  Претходник и следбеник (страна 53)
 33. Број 6 (страна 54)
  Број 7 (страна 55)
 34. Број 8 (страна 56)
  Број 9 (страна 57)
 35. Број 10 (страна 58)
  Десетица (страна 59)
 36. Задаци за вежбање (страна 60)
  Парни и непарни бројеви (страна 61)
 37. Редни бројеви (страна 62)
  Сабирање (сабирак и збир) (страна 63)
 38. Замена места сабирака (страна 64)
  Здруживање сабирака (страна 65)
 39. За толико већи број (страна 66)
  Одузимање (умањеник, умањилац, разлика) (страна 67)
 40. За толико мањи број (страна 68)
  Веза сабирања и одузимања (страна 69)
 41. Наш новац (страна 70)
 42. Бројеви до 20 (71--82)
  Увод у поглавље (страна 71)
 43. Бројеви друге десетице (страна 72)
  Бројеви до 20 (страна 73)
 44. Упоређивање бројева друге десетице (страна 74)
  Сабирање бројева (12+4) (страна 75)
 45. Сабирање бројева (7+5) (страна 76)
  Одузимање бројева (17-4) (страна 77)
 46. Одузимање бројева (13-9) (страна 78)
  Одузимање бројева (19-13) (страна 79)
 47. Одређивање непознатог броја (стране 80, 81)
 48. Ово знам (страна 82)
 49. Бројеви до 100 (83-96)
  Увод у поглавље (страна 83)
 50. Десетице прве стотине (страна 84)
  Упоређивање десетица (страна 85)
 51. Сабирање и одузимање десетица (страна 86)
  Бројеви прве стотине (страна 87)
 52. Писање и читање бројева (страна 88)
  Сабирање бројева (20+6) (страна 89)
 53. Одузимање бројева (45-5) (страна 90)
  Сабирање бројева (24+5) (страна 91)
 54. Одузимање бројева (36-2) (страна 92)
  Сабирање бројева (32+20) (страна 93)
 55. Одузимање бројева (58-30) (страна 94)
  Сабирање бројева (26+32) (страна 95)
 56. Одузимање бројева (68-35) (страна 96)
 57. Мерење (97-103)
  Увод у поглавље (страна 97)
 58. Мерење и мере (стране 98, 99)
 59. Наш новац (стране 100, 101)
 60. Ово знам (стране 102, 103)
Лекција 2 од 60
У току

Увод (страна 1)