Назад на уџбеник

<sman class="grid-white-num">3.2</sman></br>Граматика, правопис и језичка култура 3

0% комплетирано
0/0 Steps
 1. Увод

  Водич
 2. Ово знам (4-6)
  Поновимо (страна 4, 5)
 3. Поновимо (страна 6)
 4. Граматика (8-24)
  Збирне именице (страна 8, 9)
 5. Градивне именице (страна 10, 11)
 6. Описни придеви (страна 12)
  Присвојни придеви (страна 13)
 7. Градивни придеви (страна 14)
  Род и број придева (страна 15)
 8. Личне заменице (страна 16, 17)
 9. Глаголи (страна 18, 19)
 10. Лице и број глагола (страна 20, 21)
 11. Подсети се (страна 22, 23)
 12. Подсети се (страна 24)
 13. Правопис (26-46)
  Подела речи на крају реда (страна 26, 27)
 14. Писање присвојних придева (страна 28, 29)
 15. Употреба великог слова (страна 30)
  Писање имена народа (страна 31)
 16. Писање вишечланих географских назива (страна 32, 33)
 17. Писање назива књига, часописа и новина (страна 34)
  Писање назива празника (страна 35)
 18. Управни говор (страна 36, 37)
 19. Неуправни говор (страна 38)
  Наводници (страна 39)
 20. Сугласник Ј (страна 40, 41)
 21. Речца НЕ уз именице и придеве (страна 42)
  Скраћенице (страна 43)
 22. Подсети се (страна 44, 45)
 23. Подсети се (страна 46)
 24. Језичка култура (48-68)
  Речи истог или сличног значења (страна 48, 49)
 25. Речи истог облика, а различитог значења (страна 50, 51)
 26. Речи супротног значења (страна 52)
  Речи које значе нешто умањено и увећано (страна 53)
 27. Од речи до реченица (страна 54)
  Проширивање и допуњавање реченица (страна 55)
 28. Промена дужине реченице (страна 56)
  Ред речи у реченици (страна 57)
 29. Причање (страна 58, 59)
 30. Разговарамо (страна 60, 61)
 31. Препричавање (страна 62)
  Извештавање (страна 63)
 32. Описивање (страна 64, 65)
 33. Подсети се (страна 66)
  Провери своје знање (страна 67)
 34. Провери своје знање (страна 68)
 35. Садржај
  Садржај
Лекција 1 од 35
У току

Водич

Водич кроз дигитални уџбеник