Назад на Уџбеник

Ликовна култура 8

0% комплетирано
0 / 0 корака
 1. Импресум (страна 2)
  Реч аутора (страна 3)
 2. Водич кроз уџбеник (страна 4, 5)
 3. Садржај (страна 6)
 4. Принципи компоновања (7-45)
  Принципи компоновања (стране 7,8)
 5. Ритам (стране 9,10)
 6. Ритам (стране 11,12)
 7. Контраст (странe 13,14)
 8. Контраст (странe 15,16)
 9. Доминанта (странe 17,18)
 10. Доминанта (странe 19,20)
 11. Доминанта (странe 21,22)
 12. Градација (странe 23,24)
 13. Градација (странe 25,26)
 14. Равнотежа (странe 27,28)
 15. Равнотежа (странe 29,30)
 16. Јединство (странe 31,32)
 17. Јединство (странe 33,34)
 18. Хармонија (странe 35,36)
 19. Хармонија (странe 37,38)
 20. Простор и перспектива (39-46)
  Простор и преспектива (странe 39,40)
 21. Простор и преспектива (странe 41,42)
 22. Простор и преспектива (странe 43,44)
 23. Простор и преспектива (странe 45,46)
 24. Пропорције (47-56)
  Пропорције (странe 47,48)
 25. Пропорције (странe 49,50)
 26. Пропорције (странe 51,52)
 27. Пропорције (страна 53)
  Ликовни тест (страна 54)
 28. Ликовни тест (странe 55,56)
 29. Комуникација (57-84)
  Комуникација (странe 57,58)
 30. Декодирање слике (странe 59,60)
 31. Декодирање слике (странe 61,62)
 32. Декодирање слике (странe 63,64)
 33. Декодирање слике (страна 65)
  Поруке у рекламама (страна 66)
 34. Поруке у рекламама (странe 67,68)
 35. Поруке у рекламама (страна 69)
  Теме и мотиви у уметничким делима (страна 70)
 36. Теме и мотиви у уметничким делима (странe 71,72)
 37. Теме и мотиви у уметничким делима (странe 73,74)
 38. Теме и мотиви у уметничким делима (странe 75,76)
 39. Метафора и алегорија у ликовној уметности (странe 77,78)
 40. Метафора и алегорија у ликовној уметности (странe 79,80)
 41. Метафора и алегорија у ликовној уметности (страна 81)
  Ликовни тест (страна 82)
 42. Ликовни тест (странe 83,84)
 43. Наслеђе (85-116)
  Наслеђе (страна 85)
  Значај и заштита културне баштине (страна 86)
 44. Значај и заштита културне баштине (странe 87,88)
 45. Значај и заштита културне баштине (странe 89,90)
 46. Значај и заштита културне баштине (страна 91)
  Споменици културе у Србији (страна 92)
 47. Споменици културе у Србији (странe 93,94)
 48. Споменици културе у Србији (странe 95,96)
 49. Споменици културе у свету (странe 97,98)
 50. Споменици културе у свету (странe 99,100)
 51. Споменици културе у свету (страна 101)
  Музеји у свету (страна 102)
 52. Музеји у свету (странe 103,104)
 53. Музеји у свету (странe 105,106)
 54. Музеји у свету (странe 107,108)
 55. Музеји у Србији (странe 109,110)
 56. Музеји у Србији (странe 111,112)
 57. Музеји у Србији (странe 113,114)
 58. Ликовни тест (странe 115,116)
 59. Ликовни подстицаји (117-127)
  Ликовни подстицаји (странe 117,118)
 60. Ликовни подстицаји (странe 119,120)
 61. Ликовни подстицаји (странe 121,122)
 62. Ликовни подстицаји (странe 123,124)
 63. Ликовни подстицаји (странe 125,126)
 64. Ликовни подстицаји (страна 127)
  Решења тестова (страна 128)
 65. Решења тестова (страна 129)
  Појмовник (страна 130)
 66. Појмовник (страна 131)
  Литература (страна 132)
 67. Литература (страна 132)
 68. Преузмите уџбеник у ПДФ формату
Лекција 2 од 68
У току

Водич кроз уџбеник (страна 4, 5)

Водич кроз дигитални уџбеник