Назад на уџбеник

<sman class="grid-white-num">7.4</sman></br>Техника и технологија 7

0% комплетирано
0/0 корака
 1. Преузмите уџбеник у ПДФ формату
 2. УВОДНЕ СТРАНЕ (2-7)

  Техника и технологија 7 (страна 2)
  Евалуатори (страна 3)
 3. Садржај (страна 4, 5)
 4. Водич кроз уџбеник (страна 6, 7)
 5. ЖИВОТНО И РАДНО ОКРУЖЕЊЕ (8-23)
  Животно и радно окружење (страна 8, 9)
 6. Појам, улога и развој машина и механизама (страна 10, 11)
 7. Потрошња енергије у домаћинству и могућност уштеде (страна 12, 13)
 8. Утицај дизајна и правилне употребе техничких средстава на здравље људи (страна 14, 15)
 9. Зависност очувања животне средине од технологије (страна 16, 17)
 10. Професије (занимања) у области Технике и технологије или у области Машинске технике (страна 18, 19)
 11. Професије (занимања) у области Технике и технологије или у области Машинске технике (страна 20)
  Тестирај своје знање (страна 21)
 12. Тестирај своје знање (страна 22)
  Појмовне мапе (страна 23)
 13. САОБРАЋАЈ (24-39)
  Саобраћај (страна 24, 25)
 14. Машине спољашњег и унутрашњег транспорта (страна 26, 27)
 15. Машине спољашњег и унутрашњег транспорта (страна 28, 29)
 16. Подсистеми код возила друмског транспорта (страна 30, 31)
 17. Подсистеми код возила друмског транспорта (страна 32)
  Исправан бицикл/мопед као битан предуслов безбедног учешћа у саобраћају (страна 33)
 18. Исправан бицикл/мопед као битан предуслов безбедног учешћа у саобраћају (страна 34, 35)
 19. Исправан бицикл/мопед као битан предуслов безбедног учешћа у саобраћају (страна 36)
  Тестирај своје знање (страна 37)
 20. Тестирај своје знање (страна 38)
  Појмовне мапе (страна 39)
 21. ТЕХНИЧКА И ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ (40-71)
  Техничка и дигитална писменост (страна 40, 41)
 22. Специфичности техничких цртежа у машинству (страна 42, 43)
 23. Ортогонално и просторно приказивање предмета (страна 44, 45)
 24. Ортогонално и просторно приказивање предмета (страна 46, 47)
 25. Ортогонално и просторно приказивање предмета (страна 48, 49)
 26. Коришћење функција и алата програма за CAD (страна 50, 51)
 27. Коришћење функција и алата програма за CAD (страна 52, 53)
 28. Коришћење функција и алата програма за CAD (страна 54, 55)
 29. Коришћење функција и алата програма за CAD (страна 56, 57)
 30. Коришћење функција и алата програма за CAD (страна 58)
  Основне компоненте ИКТ уређаја (страна 59)
 31. Основне компоненте ИКТ уређаја (страна 60, 61)
 32. Управљање машинама, уређајима и процесима и контрола коришћењем рачунарске технике и интерфејса (страна 62, 63)
 33. Управљање машинама, уређајима и процесима и контрола коришћењем рачунарске технике и интерфејса(страна 64)
  Вештачка интелегенција (страна 65)
 34. Вештачка интелегенција (страна 66, 67)
 35. Вештачка интелегенција (страна 68)
  Тестирај своје знање (страна 69)
 36. Тестирај своје знање (страна 70)
  Појмовне мапе (страна 71)
 37. РЕСУРСИ И ПРОИЗВОДЊА 1.ДЕО (72-93)
  Ресурси и производња (страна 72, 73)
 38. Рационално коришћење ресурса на земљи и очување и заштита животне средине (страна 74, 75)
 39. Материјали у машинству (пластика, метали, легуре и др) (страна 76, 77)
 40. Материјали у машинству (пластика, метали, легуре и др) (страна 78, 79)
 41. Материјали у машинству (пластика, метали, легуре и др) (страна 80, 81)
 42. Мерења и контрола - појам и примена мерних средстава (мерила) (страна 82, 83)
 43. Мерења и контрола - појам и примена мерних средстава (мерила) (страна 84)
  Технологија обраде материјала у машинству (страна 85)
 44. Технологија обраде материјала у машинству (страна 86, 87)
 45. Технологија обраде материјала у машинству (страна 88, 89)
 46. Технологија обраде материјала у машинству (страна 90, 91)
 47. Технологија обраде материјала у машинству (страна 92, 93)
 48. РЕСУРСИ И ПРОИЗВОДЊА 2.ДЕО (94-123)
  Технологија обраде материјала у машинству (страна 94)
  Елементи машина и механизама (страна 95)
 49. Елементи машина и механизама (страна 96, 97)
 50. Елементи машина и механизама (страна 98, 99)
 51. Елементи машина и механизама (страна 100, 101)
 52. Елементи машина и механизама (страна 102, 103)
 53. Елементи машина и механизама (страна 104)
  Производне машине: врсте, принцип рада, појединачна и серијска производња (страна 105)
 54. Производне машине: врсте, принцип рада, појединачна и серијска производња (страна 106)
  Појам, врсте, намена и конструкција робота (страна 107)
 55. Појам, врсте, намена и конструкција робота (страна 108, 109)
 56. Погонске машине – мотори (хидраулични, пнеуматски, топлотни) (страна 110, 111)
 57. Погонске машине – мотори (хидраулични, пнеуматски, топлотни) (страна 112, 113)
 58. Погонске машине – мотори (хидраулични, пнеуматски, топлотни) (страна 114, 115)
 59. Погонске машине – мотори (хидраулични, пнеуматски, топлотни) (страна 116)
  Моделовање школског мини робота (страна 117)
 60. Моделовање школског мини робота (страна 118, 119)
 61. Тестирај своје знање (страна 120, 121)
 62. Појмовне мапе (страна 122, 123)
 63. КОНСТРУКТОРСКО МОДЕЛОВАЊЕ (124-143)
  Конструкторско моделовање (страна 124, 125)
 64. Проналажење информација, стварање идеје и дефинисање задатка (самосталан/тимски рад на пројекту) (страна 126, 127)
 65. Израда техничке документације изабраног модела (ручно или уз помоћ рачунарских апликација) (страна 128, 129)
 66. Реализација пројекта – израда модела коришћењем алата и машина у складу са принципима безбедности на раду (страна 130, 131)
 67. Представљање идеје, поступака израде и производа (страна 132, 133)
 68. Процена сопственог рада и рада других на основу постављених критеријума (страна 134, 135)
 69. Употреба електронске кореспонденције са циљем унапређења производа (страна 136)
  Одређивање оквирне цене трошкова и вредности израђеног модела (страна 137)
 70. Креирање рекламе за израђен производ (страна 138, 139)
 71. Тестирај своје знање (страна 140, 141)
 72. Појмовне мапе (страна 142, 143)
 73. ПОЈМОВНИК И ЛИТЕРАТУРА (144-146)
  Појмовник (страна 144, 145)
 74. Литература (страна 146)
Лекција 4 од 74
У току

Водич кроз уџбеник (страна 6, 7)

Водич кроз дигитални уџбеник