Назад на уџбеник

<sman class="grid-white-num">8.6</sman></br>Техника и технологија 8

0% комплетирано
0/0 корака
 1. Преузмите уџбеник у ПДФ формату
 2. УВОДНЕ СТРАНЕ (2-7)

  Техника и технологија 8 (страна 2)
  Евалуатори (страна 3)
 3. Садржај (страна 4, 5)
 4. Водич кроз уџбеник (страна 6, 7)
 5. ЖИВОТНО И РАДНО ОКРУЖЕЊЕ (8-31)
  Животно и радно окружење (страна 8, 9)
 6. Увод у електротехнику (страна 10, 11)
 7. Увод у електротехнику (страна 12)
  Увод у рачунарство и мехатронику (страна 13)
 8. Увод у рачунарство и мехатронику (страна 14, 15)
 9. Увод у рачунарство и мехатронику (страна 16)
  Електрична инсталација – опасности и мере заштите (страна 17)
 10. Електрична инсталација – опасности и мере заштите (страна 18, 19)
 11. Примена електричних апарата и уређаја у домаћинству, штедња енергије и енергетска ефикасност (страна 20, 21)
 12. Примена електричних апарата и уређаја у домаћинству, штедња енергије и енергетска ефикасност (страна 22, 23)
 13. Примена електричних апарата и уређаја у домаћинству, штедња енергије и енергетска ефикасност (страна 24, 25)
 14. Професије (занимања) у области електротехнике и мехатронике (страна 26, 27)
 15. Професије (занимања) у области електротехнике и мехатронике (страна 28)
  Тестирајте своје знање (страна 29)
 16. Тестирајте своје знање (страна 30)
  Појмовне мапе (страна 31)
 17. САОБРАЋАЈ (32-61)
  Саобраћај (страна 32, 33)
 18. Електрични и електронски уређаји у саобраћајним средствима (страна 34, 35)
 19. Електрични и електронски уређаји у саобраћајним средствима (страна 36)
  Саобраћајна средства на електропогон – врсте и карактеристике (страна 37)
 20. Саобраћајна средства на електропогон – врсте и карактеристике (страна 38, 39)
 21. Саобраћајна средства на електропогон – врсте и карактеристике (страна 40, 41)
 22. Саобраћајна средства на електропогон – врсте и карактеристике (страна 42)
  Основи телекомуникација – аналогни и дигитални сигнали (страна 43)
 23. Основи телекомуникација – аналогни и дигитални сигнали и кабловски и бежични пренос сигнала (страна 44, 45)
 24. Основи телекомуникација – кабловски и бежични пренос сигнала (страна 46, 47)
 25. Основи телекомуникација – кабловски и бежични пренос сигнала (страна 48)
  Tелекомуникациони системи – интернет (страна 49)
 26. Tелекомуникациони системи – интернет, радио и телевизија (страна 50, 51)
 27. Телекомуникациони системи – кабловски дистрибутивни систем (КДС) и телефонија (страна 52, 53)
 28. Телекомуникациони системи – телефонија и ГПС (страна 54, 55)
 29. Телекомуникациони системи – радарски систем и сателитски систем (страна 56, 57)
 30. Тестирајте своје знање (страна 58, 59)
 31. Тестирајте своје знање (страна 60)
  Појмовне мапе (страна 61)
 32. ТЕХНИЧКА И ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ (62-95)
  Техничка и дигитална писменост (страна 62, 63)
 33. Основне компоненте ИКТ уређаја (страна 64, 65)
 34. Основне компоненте ИКТ уређаја (страна 66, 67)
 35. Основне компоненте ИКТ уређаја (страна 68, 69)
 36. Основне компоненте ИКТ уређаја (страна 70, 71)
 37. Основне компоненте ИКТ уређаја (страна 72)
  Тестирајте своје знање (страна 73)
 38. Тестирајте своје знање (страна 74)
  Управљање процесима и уређајима на даљину помоћу ИКТ (страна 75)
 39. Управљање процесима и уређајима на даљину помоћу ИКТ (страна 76, 77)
 40. Управљање процесима и уређајима на даљину помоћу ИКТ (страна 78, 79)
 41. Управљање процесима и уређајима на даљину помоћу ИКТ (страна 80, 81)
 42. Основни симболи и шеме у електротехници (страна 82, 83)
 43. Основни симболи и шеме у електротехници (страна 84, 85)
 44. Рачунарски софтвери за симулацију рада електричних кола (страна 86, 87)
 45. Рачунарски софтвери за симулацију рада електричних кола (страна 88, 89)
 46. Израда и управљање електромеханичким моделом (страна 90, 91)
 47. Израда и управљање електромеханичким моделом (страна 92)
  Тестирајте своје знање (страна 93)
 48. Тестирајте своје знање (страна 94)
  Појмовне мапе (страна 95)
 49. РЕСУРСИ И ПРОИЗВОДЊА 1. ДЕО (96-117)
  Ресурси и производња (страна 96, 97)
 50. Електротехнички материјали (страна 98, 99)
 51. Електротехнички материјали (страна 100)
  Електричне машине (страна 101)
 52. Електричне машине – генератори и електромотори (страна 102, 103)
 53. Електричне машине – електромотори и трансформатори (страна 104, 105)
 54. Производња електричне енергије (страна 106, 107)
 55. Производња електричне енергије – термоелектране и нуклеарне електране (страна 108, 109)
 56. Производња електричне енергије – хидроелектране (страна 110, 111)
 57. Производња електричне енергије – ветроелектране, соларне електране, биоелектране (страна 112, 113)
 58. Производња електричне енергије – геотермалне електране, електране на отпад, електроенергетски систем Србије (страна 114, 115)
 59. Производња електричне енергије – електроенергетски систем Србије (страна 116, 117)
 60. РЕСУРСИ И ПРОИЗВОДЊА 2. ДЕО (118-141)
  Пренос и трансформација електричне енергије (страна 118, 119)
 61. Тестирајте своје знање (страна 120, 121)
 62. Тестирајте своје знање (страна 122)
  Стандардни електроинсталациони елементи (страна 123)
 63. Стандардни електроинсталациони елементи (страна 124, 125)
 64. Стандардни електроинсталациони елементи (страна 126, 127)
 65. Стандардни електроинсталациони елементи (страна 128, 129)
 66. Стандардни електроинсталациони елементи (страна 130, 131)
 67. Кућне електричне инсталације (страна 132, 133)
 68. Кућне електричне инсталације (страна 134, 135)
 69. Кућне електричне инсталације (страна 136, 137)
 70. Кућне електричне инсталације (страна 138)
  Шеме електричних инсталација (страна 139)
 71. Шеме електричних инсталација (страна 140, 141)
 72. РЕСУРСИ И ПРОИЗВОДЊА 3. ДЕО (142-173)
  Електрични уређаји у домаћинству – електротермички уређаји (страна 142, 143)
 73. Електрични уређаји у домаћинству – електротермички уређаји (страна 144, 145)
 74. Електрични уређаји у домаћинству – електромеханички уређаји (страна 146, 147)
 75. Електрични уређаји у домаћинству – електромеханички уређаји (страна 148, 149)
 76. Електрични уређаји у домаћинству – електромеханички уређаји и комбиновани уређаји (страна 150, 151)
 77. Електрични уређаји у домаћинству – комбиновани уређаји (страна 152, 153)
 78. Електрични уређаји у домаћинству – комбиновани уређаји (страна 154)
  Тестирајте своје знање (страна 155)
 79. Тестирајте своје знање (страна 156, 157)
 80. Тестирајте своје знање (страна 158)
  Основе електронике (страна 159)
 81. Основе електронике (страна 160, 161)
 82. Основне електронске компоненте – пасивне електронске компоненте (страна 162, 163)
 83. Основне електронске компоненте – активне електронске компоненте (страна 164, 165)
 84. Основне електронске компоненте – активне електронске компоненте (страна 166)
  Практична израда електричних кола (страна 167)
 85. Практична израда електричних кола (страна 168, 169)
 86. Практична израда електричних кола (страна 170)
  Тестирајте своје знање (страна 171)
 87. Појмовне мапе (страна 172, 173)
 88. КОНСТРУКТОРСКО МОДЕЛОВАЊЕ (174-195)
  Конструкторско моделовање (страна 174, 175)
 89. Моделовање електричних машина и уређаја (страна 176, 177)
 90. Коришћење интерфејса за управљање помоћу рачунара (страна 178, 179)
 91. Коришћење интерфејса за управљање помоћу рачунара (страна 180)
  Израда и коришћење једноставног школског робота управљаним вештачком интелигенцијом (страна 181)
 92. Израда и коришћење једноставног школског робота управљаним вештачком интелигенцијом (страна 182, 183)
 93. Израда и коришћење једноставног школског робота управљаним вештачком интелигенцијом (страна 184, 185)
 94. Рад на пројекту – дефинисање задатака (осмишљавање пројекта) и проналажење информација, израда техничке документације и бизнис плана (страна 186, 187)
 95. Рад на пројекту – реализација пројекта (страна 188, 189)
 96. Рад на пројекту – одређивање оквирне цене трошкова и представљање пројекта (страна 190, 191)
 97. Рад на пројекту – процена рада на пројекту (страна 192, 193)
 98. Тестирајте своје знање (страна 194)
  Појмовне мапе (страна 195)
 99. ПОЈМОВНИК (196-199)
  Појмовник (страна 196, 197)
 100. Појмовник (страна 198, 199)
 101. ЛИТЕРАТУРА
  Литература (страна 200)
Лекција 4 од 101
У току

Водич кроз уџбеник (страна 6, 7)

Водич кроз дигитални уџбеник