Назад на уџбеник

<sman class="grid-white-num">6.5</sman></br>Техника и технологија 6

0% комплетирано
0/0 Steps
 1. Преузмите уџбеник у ПДФ формату
 2. УВОДНЕ СТРАНЕ (2-7)

  Техника и технологија 6 (страна 2)
  Евалуатори (страна 3)
 3. Садржај (страна 4, 5)
 4. Водич кроз уџбеник (страна 6, 7)
 5. ЖИВОТНО И РАДНО ОКРУЖЕЊЕ (8-35)
  Животно и радно окружење (страна 8, 9)
 6. Значај и развој архитектуре и грађевинарства (страна 10, 11)
 7. Значај и развој архитектуре и грађевинарства (страна 12, 13)
 8. Значај и развој архитектуре и грађевинарства (страна 14, 15)
 9. Значај и развој архитектуре и грађевинарства (страна 16, 17)
 10. Значај и развој архитектуре и грађевинарства (страна 18, 19)
 11. Значај и развој архитектуре и грађевинарства (страна 20)
  Просторно и урбанистичко планирање (страна 21)
 12. Просторно и урбанистичко планирање (страна 22, 23)
 13. Просторно и урбанистичко планирање (страна 24, 25)
 14. Култура и етика становања (страна 26, 27)
 15. Култура и етика становања (страна 28, 29)
 16. Култура и етика становања (страна 30, 31)
 17. Кућне инсталације (страна 32, 33)
 18. Кућне инсталације (страна 34, 35)
 19. САОБРАЋАЈ (36-53)
  Саобраћај (страна 36, 37)
 20. Саобраћајни системи (страна 38)
  Саобраћајна инфраструктура (страна 39)
 21. Саобраћајна инфраструктура (страна 40, 41)
 22. Саобраћајна инфраструктура (страна 42, 43)
 23. Саобраћајна инфраструктура (страна 44, 45)
 24. Саобраћајна инфраструктура (страна 46, 47)
 25. Управљање саобраћајном сигнализацијом (страна 48)
  Правила безбедног кретања пешака и бициклиста (страна 49)
 26. Правила безбедног кретања пешака и бициклиста (страна 50, 51)
 27. Правила безбедног кретања пешака и бициклиста (страна 52, 53)
 28. ТЕХНИЧКА И ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ (54-81)
  Дигитална и техничка писменост (страна 54, 55)
 29. Приказ грађевинских објеката (страна 56, 57)
 30. Приказ грађевинских објеката (страна 58, 59)
 31. Приказ грађевинских објеката (страна 60, 61)
 32. Приказ грађевинских објеката (страна 62, 63)
 33. Приказ грађевинских објеката (страна 64)
  Графичко представљање објеката (страна 65)
 34. Техничко цртање помоћу рачунара (страна 66, 67)
 35. Техничко цртање помоћу рачунара (страна 68, 69)
 36. Техничко цртање помоћу рачунара (страна 70, 71)
 37. Техничко цртање помоћу рачунара (страна 72, 73)
 38. Техничко цртање помоћу рачунара (страна 74, 75)
 39. Техничко цртање помоћу рачунара (страна 76, 77)
 40. Техничко цртање помоћу рачунара (страна 78, 79)
 41. Техничко цртање помоћу рачунара (страна 80, 81)
 42. РЕСУРСИ И ПРОИЗВОДЊА 1. ДЕО (82-107)
  Ресурси и производња (страна 82, 83)
 43. Грађевински материјали (страна 84, 85)
 44. Грађевински материјали (страна 86, 87)
 45. Грађевински материјали (страна 88, 89)
 46. Грађевински материјали (страна 90, 91)
 47. Грађевински материјали (страна 92, 93)
 48. Грађевински материјали (страна 94, 95)
 49. Грађевински материјали (страна 96, 97)
 50. Грађевински материјали (страна 98, 99)
 51. Грађевински материјали (страна 100, 101)
 52. Грађевински материјали (страна 102, 103)
 53. Грађевински материјали (страна 104, 105)
 54. Грађевински материјали (страна 106, 107)
 55. РЕСУРСИ И ПРОИЗВОДЊА 2. ДЕО (108-127)
  Енергетика (страна 108, 109)
 56. Енергетика (страна 110, 111)
 57. Енергетика (страна 112, 113)
 58. Енергетика (страна 114, 115)
 59. Пољопривредна производња (страна 116, 117)
 60. Пољопривредна производња (страна 118, 119)
 61. Пољопривредна производња (страна 120)
  Значај заштите животне средине и рециклаже материјала (страна 121)
 62. Производња и предузетништво (страна 122, 123)
 63. Производња и предузетништво (страна 124, 125)
 64. Производња и предузетништво (страна 126, 127)
 65. КОНСТРУКТОРСКО МОДЕЛОВАЊЕ (128-133)
  Конструкторско моделовање (страна 128, 129)
 66. Рад на пројекту (страна 130)
  Израда макете (страна 131)
 67. Представљање идеје, поступка израде и решења производа (страна 132, 133)
 68. ПОЈМОВНИК (134-135)
  Појмовник (страна 134, 135)
 69. ЛИТЕРАТУРА И ИЗВОРИ ФОТОГРАФИЈА (136)
  Литература и извори фотографија (страна 136)
Лекција 4 од 69
У току

Водич кроз уџбеник (страна 6, 7)

Водич кроз дигитални уџбеник