Назад на уџбеник

<sman class="grid-white-num">5.2</sman></br>Граматика 5

0% комплетирано
0/0 Steps
 1. Преузмите уџбеник у ПДФ формату
 2. Увод (страна 1)
 3. Импресум (страна 2)
  Садржај (страна 3)
 4. Водич (стране 4, 5)
 5. Врсте речи

  Уводна реч (страна 6)
  Врсте речи (страна 7)
 6. Језик (страна 8)
  Врсте речи (страна 9)
 7. Врсте речи (страна 10)
  Променљиве речи (страна 11)
 8. Именице; Значење и врста именица (стране 12, 13)
 9. Значење и врста именица (страна 14)
  Граматички род и граматички број (страна 15)
 10. Граматички род и граматички број (страна 16)
  Промена именица по падежима (деклинација) (страна 17)
 11. Промена именица по падежима (деклинација) (стране 18, 19)
 12. Номинатив (стране 20, 21)
 13. Вокатив (стране 22, 23)
 14. Генитив (стране 24, 25)
 15. Генитив (стране 26, 27)
 16. Датив (стране 28, 29)
 17. Акузатив (стране 30, 31)
 18. Инструментал (стране 32, 33)
 19. Инструментал (страна 34)
  Локатив (страна 35)
 20. Локатив (страна 36, 37)
 21. Локатив (страна 38)
  Правопис: Велико слово у писању вишечланих географских назива и имена установа, предузећа и организација (страна 39)
 22. Правопис: Велико слово у писању вишечланих географских назива и имена установа, предузећа и организација (страна 40)
  Придеви; Значење и врсте придева (страна 41)
 23. Значење и врсте придева (стране 42, 43)
 24. Слагање придева са именицом (страна 44)
  Промена придева по падежима (деклинација придева) (страна 45)
 25. Поређење придева (компарација) (стране 46, 47)
 26. Поређење придева (компарација) (стране 48, 49)
 27. Правопис: Велико и мало почетно слово у писању присвојних придева (стране 50, 51)
 28. Заменице (страна 52)
  Личне заменице (страна 53)
 29. Личне заменице (страна 54)
  Употреба личне заменице сваког лица себе, се (страна 55)
 30. Употреба личне заменице сваког лица себе, се (страна 56)
  Правопис: Заменица Ви из поштовања (страна 57)
 31. Правопис: Заменица Ви из поштовања (страна 58)
  Бројеви; Врсте бројева и њихова употреба; Главни бројеви: основни, збирни бројеви и бројне именица на -ица (страна 59)
 32. Главни бројеви: основни, збирни бројеви и бројне именица на -ица (страна 60)
  Редни бројеви (страна 61)
 33. Редни бројеви (страна 62)
  Правопис: Правилно писање бројева (страна 63)
 34. Правопис: Правилно писање бројева (страна 64)
  Тест 1: Именске речи (страна 65)
 35. Тест 1: Именске речи (страна 66)
  Глаголи (страна 67)
 36. Глаголски вид (страна 68, 69)
 37. Глаголски род (стране 70, 71)
 38. Глаголски облици; Инфинитив (страна 72)
  Инфинитивна основа (страна 73)
 39. Презент (страна 74)
  Презентска основа; Презент помоћних глагола јесам, хтети, бити (страна 75)
 40. Презент помоћних глагола јесам, хтети, бити (страна 76)
  Перфекат (страна 77)
 41. Перфекат (страна 78)
  Футур I (страна 79)
 42. Футур I (страна 80)
  Правопис: Писање речце не уз именице, придеве и глаголе (страна 81)
 43. Тест 2: Глаголи (стране 82, 83)
 44. Непроменљиве речи (страна 84)
  Прилози (страна 85)
 45. Предлози (стране 86, 87)
 46. Предлози (страна 88)
 47. Реченица
  Реченица (страна 89)
 48. Предикатска реченица (стране 90, 91)
 49. Субјекат (стране 92, 93)
 50. Глаголски предикат (страна 94)
  Именски предикат (страна 95)
 51. Слагање предиката са субјектом у лицу, броју и роду (страна 96)
  Прави и неправи објекат (страна 97)
 52. Прави и неправи објекат (страна 98)
  Прилошке одредбе (страна 99)
 53. Прилошке одредбе (страна 100)
  Апозиција (страна 101)
 54. Апозиција (страна 102)
  Тест 3: Реченица. реченични чланови (страна 103)
 55. Тест 3: Реченица. реченични чланови (страна 104)
  Правопис: Интерпункцијски знаци: запета, наводници, црта (страна 105)
 56. Правопис: Интерпункцијски знаци: запета, наводници, црта (стране 106, 107)
 57. Правопис: Интерпункцијски знаци: запета, наводници, црта (страна 108)
  Место акцента у вишесложеним речима (страна 109)
 58. Место акцента у вишесложеним речима (страна 110)
  Интонација реченице (страна 111)
 59. Интонација реченице (страна 112)
  Артикулација: правилан изговор гласова (страна 113)
 60. Артикулација: правилан изговор гласова (страна 114)
 61. Језичка култура
  Језичка култура (страна 115)
 62. Препричавање, причање, описивање (стране 116, 117)
 63. Препричавање, причање, описивање (страна 118)
  Разлике између говорног и писаног језика (страна 119)
 64. Писање писма (стране 120, 121)
 65. Писање електронског писма (имејла) (страна 122)
  Синоними, антоними, некњижевне речи, позајмљенице (страна 123)
 66. Синоними, антоними, некњижевне речи, позајмљенице (страна 124, 125)
 67. Синоними, антоними, некњижевне речи, позајмљенице (страна 126)
  Технике израде писменог састава (страна 127)
 68. Технике израде писменог састава (страна 128, 129)
 69. Уочавање и отклањање безначајних појединости и сувишних речи у тексту и говору (страна 130, 131)
 70. Тест 4: Језичка култура (страна 132)
 71. Индекс појмова (страна 133)
  Литература (страна 134)
Лекција 4 од 71
У току

Водич (стране 4, 5)

Водич кроз дигитални уџбеник