Crystal Clear je udžbenik koji se sastoji od 4 nivoa koji obuhvataju učenje od 5. do 8. razreda osnovne škole. Program je dizajniran da bude lak za praćenje, izbalansiran i daje sveobuhvatnu kompetenciju u vokabularu, izgovoru i gramatici sa ravnomernim fokusom na čitanje, slušanje, govor i pisanje. Svaka lekcija ima snažan naglasak na multikulturalizmu i CLIL lekcijama kako bi učenicima proširili razumevanje i upotrebu jezika i njegove neophodnosti u današnjem globalnom okruženju.

Откључан уџбеник

садржи

  • 140 Лекције